Dotacje na energię odnawialną na Dolnym Śląsku w 2011 roku

WFOŚiGW we Wrocławiu ogłosił termin konkursu na finansowanie inwestycji związanych z energią odnawialną. W przyszłym roku na rozwój OZE na Dolnym Śląsku będzie można też pozyskać dotacje unijne. Kiedy odbędą się nabory wniosków? {więcej}


Finansowanie z WFOŚiGW we Wrocławiu

W przyszłym roku inwestorzy, którzy będą chcieli uzyskać preferencyjne finansowanie budowy instalacji mających na celu produkcję zielonej energii, będą mogli ubiegać się o nie w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, a także w Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej, czyli instytucji odpowiadającej za podział unijnych dotacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Dolnego Śląska.

REKLAMA

WFOŚiGW ogłosił właśnie, że nabór wniosków w konkursie dla projektów związanych z OZE odbędzie się w dniach 2–5 lutego 2011 r. Pełna nazwa konkursu to „Budowa, rozbudowa lub modernizacja odnawialnych źródeł energii lub wysokosprawnej kogeneracji wraz z podłączeniem do sieci przemysłowej energii cieplnej lub elektrycznej na terenie województwa dolnośląskiego”.

Do konkursu będą mogły przystąpić osoby fizyczne prowadzące własną działalność gospodarczą, osoby prawne lub organizacje nie będące osobami prawnymi, ale posiadające zdolność prawną.

Beneficjenci będą mogli uzyskać preferencyjną pożyczkę w wysokości do 75 proc. wydatków kwalifikowanych. Oprocentowanie pożyczki będzie stałe i wyniesie 3 proc. w skali roku.

Jakie rodzaje przedsięwzięć będą kwalifikować się do uzyskania pożyczki? Fundusz wyszczególnia instalacje spalające biomasę (o mocy poniżej 20 MWt) i instalacje produkujące energię w skojarzeniu (o mocy do 3 MWe), elektrowie wiatrowe do 10 MW mocy, elektrownie wodne do 5 MW, instalacje geotermalne, pompy ciepła, panele fotowoltaiczne oraz kolektory słoneczne.


Fundusze unijne z DIP

REKLAMA

Przyszłoroczne plany Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej dotyczące unijnych dotacji na projekty związane z OZE przedstawiła Barbara Kaśnikowska, szefowa DIP, podczas konferencji „Rozwój sektora energii odnawialnych na Dolnym Śląsku”, zorganizowanej przezWrocławskie Centrum Transferu Technologii i Brytyjsko-Polskiej Izbę Handlową.

Ogłoszenie konkursu w ramach działania 5.1 „Odnawialne Źródła Energii” zaplanowano wstępnie na kwiecień, a nabór wniosków – na maj. Kryteria formalne we wnioskach oceniać będzie DIP, a tzw. strategiczne kryteria wyboru – Zarząd Województwa Dolnośląskiego. Po złożeniu wniosków potencjalni beneficjenci będą musieli poczekać 45 dni na ocenę formalną, a po jej przejściu – 55 dni na ocenę merytoryczną. Wyniki konkursu powinny być więc znane po upływie ponad 3 miesięcy od naboru.

Konkurs będzie skierowany do firm mikro, małych, średnich i dużych, działających w sektorze energetycznym. Maksymalne dofinansowanie dla mikro- i małych firm wyniesie 60 proc., dla średnich przedsiębiorstw – 50 proc., a dla dużych – 40 proc. Wartość projektów, które będą mogły wziąć udział w konkursie to minimum 300 tys. a maksimum 10 mln zł.

Budżet konkursu wyniesie 14,2 mln EUR – na projekty związane z wykorzystaniem energii wodnej i geotermalnej, a także – 2,5 mln EUR – na inwestycje w infrastrukturę do przetwarzania biomasy.

Wydatki, na które będzie można uzyskać dofinansowanie obejmą zakup środków trwałych, nieruchomości, gruntów czy wartości niematerialnych prawnych. Będzie z nich można także sfinansować modernizację nieruchomości, przygotowanie analiz, usługi doradcze czy promocję projektu.

działania 5.1 nie będzie można natomiast sfinansować wydatków realizowanych w budynkach mieszkalnych, związanych z zakupem środków transportu i przesyłem energii, a także kosztów budowy i modernizacji infrastruktury energetycznej bazującej na produkcji energii ze źródeł konwencjonalnych.

Więcej informacji na temat konkursów znajdą Państwo na stronach www.wfosigw.wroclaw.pl iwww.dip.dolnyslask.pl.


Red. Gramwzielone.pl