Tauron zwiększył możliwości przyłączenia prosumentów na Opolszczyźnie

Tauron zwiększył możliwości przyłączenia prosumentów na Opolszczyźnie
Tauron

W ubiegłym roku Tauron zrealizował inwestycje sieciowe na Opolszczyźnie o wartości 165 milionów złotych. Część z nich ma przełożyć się na poprawę możliwości obsługi i przyłączania odnawialnych źródeł energii, w tym działających na terenie województwa opolskiego prosumentów. Liczba prosumenckich mikroinstalacji na Opolszczyźnie w ubiegłym roku wzrosła o ponad 10 tysięcy.

Najwięcej środków wydano w ubiegłym roku na Opolszczyźnie na przyłączenia nowych odbiorców i nowych źródeł energii elektrycznej oraz związaną z tym budowę nowych elementów sieci elektroenergetycznej. Drugim kierunkiem inwestowania były nakłady na modernizację i odtworzenie istniejącego majątku sieciowego, związane z poprawą jakości usług dystrybucyjnych lub wzrostem zapotrzebowania na moc.

– Sporo środków, które wydatkujemy w ramach realizowanego planu inwestycyjnego, dotyczy dużych, wysokobudżetowych projektów, najczęściej na sieci wysokiego napięcia. Mowa tu o budowach lub modernizacjach stacji 110 kV, a więc Głównych Punktów Zasilania, a także budowie nowych powiązań sieciowych między nimi – mówi Jerzy Topolski, wiceprezes Tauron Polska Energia.

REKLAMA

– Część z nakładów poniesiona została również na przyłączenie ponad 3,5 tys. nowych indywidualnych klientów, bezpośrednio do naszej sieci dystrybucyjnej niskiego napięcia, tj. w IV i V grupie przyłączeniowej – uzupełnia Topolski.

W ubiegłym roku Tauron zbudował w województwie opolskim między innymi 25 punktów rozłącznikowych na sieci średniego napięcia. Urządzenia te wpływają na automatyzację pracy sieci i mają wspierać przyłączenia odnawialnych źródeł energii.

– W sumie w 2021 r. przyłączyliśmy do sieci Tauron Dystrybucja ponad 127,3 tys. mikroinstalacji, z czego na terenie województwa opolskiego ponad 10 tysięcy o łącznej mocy blisko 86 MW. Mówiąc jednak o przyłączaniu do sieci nowych źródeł wytwórczych OZE trzeba pamiętać o dwóch rzeczach. Ogromna liczba pracujących i generujących produkcję energii mikroźródeł powoduje dwukierunkowe przepływy energii, co wpływa na zarządzanie i eksploatację sieci oraz generuje koszty związane z jej dostosowaniem do przyłączania kolejnych mikroinstalacji – mówi Robert Zasina, prezes zarządu Tauron Dystrybucja.

– Poza tym, jeśli chodzi o duże źródła wytwórcze OZE, to ich budowa jest często planowana w miejscach, w których infrastruktura energetyczna nie jest wystarczająco rozwinięta i wymaga znacząco większych nakładów. Dlatego, również na Opolszczyźnie zdarzają się odmowy przyłączania do sieci dużych OZE, które w każdym przypadku wynikają z analizy możliwości technicznych sieci i dokładnego sprawdzenia każdej wnioskowanej lokalizacji – dodaje Robert Zasina.

REKLAMA

W 2021 roku zakończyła się w gminie Ujazd budowa nowej stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Olszowa wraz z linią zasilającą 110 kV. Uruchomiony pod koniec roku GPZ Olszowa umożliwia przyłączanie do sieci dystrybucyjnej nowych podmiotów gospodarczych, zlokalizowanych na terenie Katowickiej Strefy Ekonomicznej w Olszowej, a także poprawia pewność zasilania istniejących terenowych linii średniego napięcia.

Budowa GPZ Olszowa była odpowiedzią Tauron Dystrybucja na wnioski o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej składane przez duże firmy działające w Strefie Ekonomicznej, a jej szybka realizacja to efekt porozumienia, które Tauron Dystrybucja zawarł w 2016 roku z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną.

Dzięki temu można było z wyprzedzeniem opracować dokumentację techniczną oraz prawną inwestycji i przeprowadzić szybszą realizację samych prac, zapewniając klientom wymaganą moc przyłączeniową. Całe przedsięwzięcie zostało zrealizowane w latach 2019-2021 i – jak podkreśla Tauron – na tak dużą inwestycję jest to bardzo krótki czas.

GPZ Olszowa to kolejna stacja elektroenergetyczna 110/15 kV zasilającą odbiorców Tauron Dystrybucja w energię elektryczną z terenu powiatu strzeleckiego. Stacja jest powiązana sieciowo poprzez linie kablowe średniego napięcia ze stacją 110/15 kV Strzelce Piastów. Łączny koszt tej inwestycji wyniósł około 21 mln zł.

Innym istotnym przedsięwzięciem Tauron Dystrybucja w Oddziale w Opolu było zmodernizowanie stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Koźle wraz z jej powiązaniem z siecią 110 kV i istniejącymi liniami średniego napięcia. Zadanie obejmowało w praktyce budowę nowego GPZ Koźle, powstałego w pobliżu dotychczasowej wyeksploatowanej już stacji przeznaczonej do likwidacji.

Tauron Dystrybucja jest największym dystrybutorem energii elektrycznej w Polsce pod względem posiadanych klientów. Spółka obsługuje 5,7 mln odbiorców, którym dostarcza rocznie około 50 TWh energii elektrycznej na obszarze 57 tys. km2, co stanowi 18,5 proc. powierzchni Polski.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.