Columbus skuteczny w dużej aukcji dla wiatru i PV

Columbus skuteczny w dużej aukcji dla wiatru i PV
Dawid Zieliński

Firma kierowana przez Dawida Zielińskiego zrobiła kolejny krok w kierunku budowy portfela naziemnych elektrowni fotowoltaicznych, skutecznie składając oferty na sprzedaż energii z instalacji fotowoltaicznych w aukcji wiatrowo-fotowoltaicznej dla projektów o jednostkowej mocy ponad 1 MW.

W aukcji, która odbyła się 26 listopada, a której wyniki podał wczoraj Urząd Regulacji Energetyki, Columbus Energy złożył skutecznie za pośrednictwem spółek celowych cztery oferty na sprzedaż energii z farm PV o łącznej mocy 9,988 MW.

W sumie w tej aukcji sprzedano prawie 42 TWh energii elektrycznej o wartości 9,4 mld zł zaoferowanej w ramach 96 ofert złożonych przez 70 wytwórców. Ceny sprzedaży, jakie zostały zaoferowane w aukcji, zawierają się w przedziale od 190,00 zł/MWh do 249,9 zł/MWh.

REKLAMA

URE informuje, że w wyniku tej aukcji może powstać ponad 1,7 GW nowych mocy produkujących zieloną energię, w tym 0,8 GW w instalacjach fotowoltaicznych i 0,9 GW w farmach wiatrowych.

To jednak nie koniec działań Columbusa związanych z systemem aukcyjnym. Do rozstrzygnięcia pozostała jeszcze aukcja wiatrowo-fotowoltaiczna, która odbyła się 3 grudnia i która była przeznaczona dla projektów o mocy do 1 MW.

Notowana na giełdzie NewConnect spółka raportowała ostatnio złożenie ofert na zakup 100 proc. udziałów w maksymalnie 4 spółkach celowych realizujących projekty farm fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda.

Sprzedający zobowiązał się do zgłoszenia tych projektów do aukcji, a po jej rozstrzygnięciu ma poinformować, które z projektów uzyskały prawo do rozliczeń w systemie aukcyjnym i po jakiej cenie. Wówczas Columbus będzie mieć 1,5 miesiąca na dokonanie wyboru zaoferowanych projektów.

REKLAMA

Cena sprzedaży udziałów w spółkach celowych rozwijających te projekty zostanie obliczona jako iloczyn kwoty 135 tys. euro netto oraz liczby uzyskanych przez te spółki 1 MW mocy zainstalowanej, pomniejszony o dług netto spółki, a także powiększony o uiszczoną i niezwróconą kaucję z tytułu aukcji oraz o zaliczkę wniesioną do operatora sieci na pokrycie kosztów przyłączenia.

Ponadto wynagrodzenie sprzedającego z tytułu umowy na wykonawstwo farm PV w formule EPC ma stanowić iloczyn kwoty 2,8 mln zł netto oraz liczby uzyskanych przez SPV 1 MW mocy zainstalowanej dla danego projektu, pomniejszony o iloczyn 135 tys. euro oraz liczby uzyskanych megawatów.

W ubiegłym miesiącu Columbus Energy informował o przeprowadzeniu emisji pierwszej transzy tzw. zielonych obligacji o wartości 75 mln zł, które objął BOŚ Bank. Docelowo Columbus chce wyemitować obligacje o wartości 500 mln zł.

W ten sposób spółka kierowana przez Dawida Zielińskiego chce zwiększyć możliwości zakupu i realizacji kolejnych projektów PV.

Również w ubiegłym miesiącu Columbus sfinalizował zakup 100 proc. udziałów w spółkach celowych posiadających prawa do 87 projektów farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 184 MW –  w tym 3 projektów o łącznej mocy do 130 MW, a pozostałych o mocach do 1 MW. Transakcja opiewała na kwotę 37,83 mln euro.

W ciągu trzech kwartałów 2020 r. spółka notowana na giełdzie New Connect osiągnęła 468 mln zł skonsolidowanych przychodów z działalności operacyjnej, czyli ponad dwukrotnie więcej niż w całym 2019 r. Skonsolidowana wartość EBITDA za 9 miesięcy br. wyniosła 69,3 mln zł wobec 22,2 mln zł w całym 2019 r.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.