DIETRISOL POWER 7

REKLAMA
REKLAMA
Typ: próżniowy
Ilość rur: 7
Powierzchnia brutto (Ag): 1,04 m2 
Powierzchnia aperturowa (Aa): 1,17 m2 
Powierzchnia absorbera (AA): 0,8 m2 
Objętość płyny: 1,5 l
Zalecane natężenie przepływu: 33 l/h. 
Strata ciśnienia: 7 mbar 
Sprawność optyczna: 76,48 % 
Współczynnik przenikania ciepła 1-go rzędu (a1): 1,53 W/m2.K 
Współczynnik przenikania ciepła 2-go rzędu (a2): 0,0003 W/m2.K 
Ciężar netto: 23 kg