REKLAMA
 
REKLAMA
REKLAMA

Poszukujemy gruntów pod farmy fotowoltaiczne

E-mail
biuro.developmentpv@gmail.com
Cena
20 000

Poszukujemy gruntów pod budowę farm fotowoltaicznych.

Tereny powinny spełniać poniższe wymogi:
– klasa gruntu: IV, V, VI
– oddalona do 800 m od linii elektroenergetycznej średniego napięcia
– brak MPZP (lub MPZP określony pod instalacje odnawialnych źródeł energetycznych)
– dojazd utwardzaną drogą
– nieosłonięta przez budynki i drzewa
– działka płaska lub zorientowana na południe
– położenie działki poza terenami chronionymi (np. NATURA 2000);

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z nr działki oraz nazwą lub numerem obrębu.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA