REKLAMA
 
REKLAMA

Dotacje dla prosumentów. Wrocław ruszył z własnym programem

Dotacje dla prosumentów. Wrocław ruszył z własnym programem
Fot. Gramwzielone.pl (C)

Wrocław ogłosił program dotacji na montaż odnawialnych źródeł energii. Można uzyskać dofinansowanie fotowoltaiki, instalacji wiatrowych i magazynu energii. Wsparcie wyniesie od kilku do nawet kilkunastu tysięcy złotych.

Wydział Środowiska Urzędu Miejskiego Wrocławia ogłosił nabór wniosków o udzielenie dotacji na zadania polegające na instalacji systemów wykorzystujących odnawialne źródła energii do wytwarzania energii elektrycznej oraz systemów magazynujących energię elektryczną.

Na co można otrzymać dotacje?

Dotacje można otrzymać na zakup i montaż instalacji wytwarzających energię elektryczną na potrzeby mieszkaniowe nieruchomości, tj. na:

REKLAMA

 • mikroinstalacje fotowoltaiczne,
 • mikroinstalacje wiatrowe,
 • mikroinstalacje hybrydowe łączące w sobie mikroinstalacje fotowoltaiczne i wiatrowe.

Dofinansowaniu podlega także zakup i montaż magazynów energii służących do gromadzenia energii elektrycznej wytworzonej przez prosumentów w mikroinstalacjach.

Ile środków na dotacje?

Na pokrycie wydatków poniesionych w związku z inwestycją w mikroinstalację OZE i magazyn energii można otrzymać dotację w wysokości do 100 proc. kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż:

REKLAMA

 • 7,5 tys. zł dla mikroinstalacji fotowoltaicznych lub wiatrowych,
 • 12,5 tys. zł dla mikroinstalacji hybrydowych łączących w sobie mikroinstalacje fotowoltaiczne i wiatrowe,
 • 8 tys. zł dla magazynów energii.

Gdzie i kiedy składać wnioski?

Wnioski o dotacje można składać do 30 września 2024 r. w Centrum Obsługi Mieszkańca V przy ul. Hubskiej 8-16 we Wrocławiu, przesyłać listownie na adres: Wydział Środowiska, Urząd Miejski Wrocławia, ul. Hubska 8-16, 50-502 Wrocław lub przesyłać drogą elektroniczną na wyznaczoną skrzynkę podawczą urzędu znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Adres skrytki UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP

Formularze dokumentów niezbędnych do wystąpienia o udzielenie i rozliczenie dotacji dostępne są:

 • na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Wrocławia link>>>
 • w Centrum Obsługi Mieszkańca V przy ul. Hubskiej 8-16 we Wrocławiu.

Składając wniosek o udzielenie dotacji, należy dołączyć dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości mieszkalnej oraz pełnomocnictwo (jeżeli wnioskodawca wyznaczy pełnomocnika). Do rozliczenia dotacji niezbędny będzie wypełniony wniosek o rozliczenie dotacji, faktury lub rachunki imienne za wykonane prace oraz zaświadczenie operatora sieci dystrybucyjnej potwierdzające montaż licznika wraz z numerem Punktu Poboru Energii.

Należy pamiętać, że:

 • wszelkie prace i koszty związane z inwestycją mogą zostać rozpoczęte dopiero po podpisaniu umowy dotacyjnej,
 • wnioskodawcą może być osoba fizyczna posiadająca tytuł prawny do nieruchomości mieszkalnej,
 • stan prawny nieruchomości musi być uregulowany (brak np. toczących się postępowań spadkowych),
 • do podpisania umowy zobowiązani są wszyscy współwłaściciele nieruchomości; możliwe jest wskazanie osoby, która będzie reprezentowała ich w postępowaniu o przyznanie dotacji, na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego na obowiązującym druku,
 • wykonanie zadania i złożenie kompletnego wniosku o rozliczenie musi nastąpić w terminie określonym w umowie, lecz nie później niż do 31 października roku kalendarzowego, w którym podpisano umowę dotacyjną,
 • dotacja nie przysługuje na nieruchomość mieszkalną oddaną do użytku po 2021 r.,
 • wypłata dotacji nastąpi po weryfikacji poprawności złożonego rozliczenia i potwierdzeniu wykonanych prac.

redakcja@gramwzielone.pl

© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.

REKLAMA
Komentarze

Nic to nie da. Rząd naobiecywał i nic z tego, co obiecał nie zrobił. Nawet na czas nie wprowadził rozliczeń godz. Szkoda pieniędzy wyrzucać w coś co się mooooże tylko zwróci pod koniec eksploatacji ale nic nie zarobi.

@ Niezmiernie ciekawe byłyby wyliczenia dla twojego „moooże”. Prawdopodobnie pokazałyby poziom twojego braku pojęcia.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA