Ponad 22 MW mikroinstalacji na koniec września br.

Ponad 22 MW mikroinstalacji na koniec września br.
Fot. Energa Wytwarzanie

Według danych Urzędu Regulacji Energetyki, łączny potencjał mikroinstalacji OZE w naszym kraju wzrósł na koniec ubiegłego kwartału do ponad 22 MW. To jednak niepełna liczba. Swoich sprawozdań dotyczących przyłączonych mikroinstalacji nie złożyło bowiem na czas kilku operatorów sieci dystrybucyjnych.

Jak informuje wnp.pl, powołując się na dane Urzędu Regulacji Energetyki, na koniec III kwartału br. łączny potencjał zainstalowanych w Polsce mikroinstalacji wzrósł do 22,021 MW. To o ponad 6 MW więcej niż na koniec II kwartału br. Wówczas – według URE – do sieci operatów sieci dystrybucyjnych przyłączonych było 1 954 mikroinstalacji OZE o łącznej mocy 15,801 MW, które wyprodukowały do tego czasu ponad 10,5 GWh energii elektrycznej.

Z potencjału 22,021 MW zainstalowanego na koniec września br. 17,09 MW to potencjał zainstalowanych mikroinstalacji fotowoltaicznych, a 4,691 MW to mikroelektrownie wiatrowe.

REKLAMA

Jak jednak zaznacza URE, dane o potencjale mikroinstalacji OZE na koniec III kwartału br. nie są pełne. Brakuje bowiem sprawozdań kilku OSD, którzy nie złożyli ich w przewidzianym przez URE terminie, czyli do 14 listopada br.

REKLAMA

Urząd zapowiada nałożenie sankcji za niewypełnienie obowiązku informacyjnego dot. mikroinstalacji i zaznacza, że wśród operatorów, którzy nie dostarczyli w terminie swoich sprawozdań, nie ma „dużych” OSD.

Zgodnie z art. 213 ustawy o OZE, pierwsze sprawozdanie kwartalne operatorzy systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego mieli przekazać Prezesowi URE za kwartał roku kalendarzowego następujący po kwartale, w którym ta ustawa weszła w życie.

Brak realizacji obowiązku sprawozdawczego w zakresie mikroinstalacji może oznaczać dla OSD karę w wysokości 10 tys. zł.

gramwzielone.pl