Klaster Energii Kraina Jeziorki. Inne podejście do idei klastra

Klaster Energii Kraina Jeziorki. Inne podejście do idei klastra
Dariusz Zych, Stowarzyszenie Producentów Biomasy "Polska Biomasa"

Na terenie powiatu piaseczyńskiego powstaje Klaster Energii Kraina Jeziorki. Jego twórcy chcą najpierw zbadać możliwości lokalnego ograniczenia i zoptymalizowania zużycia energii, a dopiero później inwestować w infrastrukturę wytwórczą.

To kolejny klaster, ale nie wiem, czy można go od razu zakwalifikować do szuflady z poprzednimi. Założyciele nie deklarują ilości planowanych do budowy farm fotowoltaicznych czy wiatraków, nie obiecują tańszej energii i nie przytaczają ilości planowanych do budowy MW, a stawiają na działania planowane i uzasadnione – komentuje Dariusz Zych ze Stowarzyszenia Producentów Polska Biomasa, które wejdzie w skład klastra z Piaseczna.

Czym różni się koncepcja tego klastra od innych klastrów, które zaczęły powstawać po zapowiedziach wspierania takich podmiotów przez Ministerstwo Energii? 

REKLAMA

Jak informuje Dariusz Zych, w Piasecznie postanowiono najpierw opomiarować wszystkie istotne energetycznie obiekty, szczególnie te użytku publicznego, a następnie przeprowadzić kontrolę gospodarowania energią.

Przeprowadzone pilotaże w tym zakresie miały wykazać możliwość uzyskania oszczędności na poziomie do 20-30 proc. zużywanej energii. Postanowiono skoncentrować się na odzyskaniu wszelkiej niegospodarnie zużywanej energii. – Potem podjęta zostanie próba jej zbilansowania wewnątrz obiektów. Działania te powinny przynieść spore oszczędności – informuje Dariusz Zych.

REKLAMA

Drugim krokiem ma być zbudowanie systemu bilansowania energii pomiędzy obiektami w klastrze. – Powinno to przynieść kolejne oszczędności i kolejne kW, a może i MW zaoszczędzonej energii. Będzie ona dostępna od zaraz, najtańsza i na pewno bezemisyjna – dodaje Dariusz Zych. 

Kolejnym krokiem ma być utworzenie Energetycznego Systemu Informacji Przestrzennej ESIP, który uwidoczni wszelkie lokalne potrzeby, potencjał, przepływy i newralgiczne miejsca w systemie energetycznym klastra.

W ten sposób mają zostać zaplanowane inwestycje wytwórcze, a w razie potrzeby również inwestycje w infrastrukturę dystrybucyjną. Działania te mają doprowadzić do optymalnego wykorzystania lokalnego potencjału, optymalizując przy tym wpływ jednostek wytwórczych na krajową sieć energetyczną.

Przedstawiona wizja jednoznacznie wskazuje na bardzo racjonalne podejście założycieli klastra pod względem wzajemnych oddziaływań z operatorem systemu dystrybucyjnego, ale mimo to rodzi się pytanie, czy PGE Dystrybucja zechce podjąć partnerską współpracę. Należy mieć nadzieję na porozumienie – zaznacza Dariusz Zych.

Umowa powołująca Klaster Energii Kraina Jeziorki ma zostać podpisana na początku przyszłego tygodnia. W jego skład wejdą powiat piaseczyński, miasto i gmina Piaseczno, Stowarzyszenie Producentów Polska Biomasa, a także firmy Teraz Energia, ATsys, IEN Energy i PCU Piaseczno.

red. gramwzielone.pl