Ewidencja domowych źródeł ogrzewania ruszy 1 lipca

Ewidencja domowych źródeł ogrzewania ruszy 1 lipca
Fot. Tim Green, flickr cc

Z początkiem 2021 r. ma zostać uruchomiona Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków, w której docelowo mają zostać zebrane informacje o źródłach ogrzewania eksploatowanych we wszystkich domach w Polsce. Obowiązek przekazania informacji na ten temat będzie spoczywać na właścicielu każdego budynku czy lokalu mieszkalnego.

Podstawą prawną do uruchomienia Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) jest nowelizacja ustawy o wspieraniu termomodernizacji, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Budowa nowego systemu została powierzona Głównemu Urzędowi Nadzoru Budownictwa. Docelowo system przyjmie postać elektronicznego rejestru obsługiwanego przez aplikację dostępową w wersji mobilnej i stacjonarnej.

REKLAMA

Wczoraj Dorota Cabańska pełniąca obowiązki Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego przekazała, że oficjalną datą uruchomienia procesu składania deklaracji źródeł ciepła w budynkach będzie 1 lipca 2021 r.

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) ma gromadzić dane na temat budynków i lokali oraz eksploatowanych w nich: 1) źródeł ciepła, w tym zasilania z sieci ciepłowniczej, 2) źródeł energii elektrycznej, 3) spalania paliw, w rozumieniu art. 157a ust. 1 pkt 7 ustawy – Prawo ochrony środowiska, o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW.

Powszechny spis źródeł ciepła ma zostać przeprowadzony do końca tego roku. Wykonana na potrzeby CEEB inwentaryzacja budynków zostanie połączona ze składaniem pisemnych deklaracji dotyczących źródeł ciepła i spalania.

REKLAMA

Cały proces będzie się wiązać z zobowiązaniem właścicieli lub zarządców budynków bądź lokali, którzy przed wejściem w życie nowych regulacji eksploatowali źródła ciepła lub spalania – kotły gazowe, kotły na paliwa stałe, piece kaflowe, kuchnie węglowe – do złożenia do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta specjalnej deklaracji pisemnej o posiadaniu takich urządzeń. Dane z deklaracji zostaną wprowadzone do CEEB.

Na złożenie elektronicznej deklaracji będzie 12 miesięcy. Z kolei właściciele nowych budynków będą mieć 14 dni na powiadomienie o rozpoczęciu użytkowania konkretnego źródła ciepła. Niewywiązanie się z terminów może grozić grzywną do 5 tys. zł.

W dalszej części tego roku baza ma zostać uzupełniona o informacje na temat dofinansowania na termomodernizację czy wymianę źródeł ciepła pozyskanego dla konkretnych budynków.

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków ma być gotowa do sierpnia 2023 r. Według szacunków GUNB znajdą się w niej informacje na temat około 5 mln budynków.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.