Rekordowe wydatki NFOŚiGW w 2014 r.

Rekordowe wydatki NFOŚiGW w 2014 r.
Gramwzielone.pl (c)

Jak wynika ze Sprawozdania finansowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2014 r., w ubiegłym roku Fundusz wypłacił w ramach realizowanych przedsięwzięć kwotę 5,89 mln zł – najwyższą w swojej 25-letniej historii.

Największy udział w ubiegłorocznych wydatkach NFOŚiGW miało dofinansowanie przyznawane w ramach programów unijnych oraz funduszy norweskich.

NFOŚiGW podaje, że na przedsięwzięcia realizowane z udziałem środków europejskich (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweski Mechanizm Finansowy) wydatkowano 3,5 mld zł, czyli 59% ogółu środków przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

REKLAMA

Efekty projektów dofinansowanych w 2014 r. przez NFOŚiGW to m.in. montaż 105 tys. m2  kolektorów słonecznych. W sumie ze środków Funduszu dofinansowano w latach 2010-14 montaż łącznie 484 tys. m2 solarów.

REKLAMA

NFOŚiGW podaje, że w ubiegłym rok podpisano umowy, które będą skutkowały zwiększeniem produkcji energii odnawialnej o 1,14 mln MWh/rok, co stanowi 0,13% rocznego zużycia energii pierwotnej w Polsce w 2013 r.

Natomiast w ramach programu „Kawka” zakładającego likwidację źródeł tzw. niskiej emisji podpisano umowy, które pozwolą na wymianę 19 tys. pieców węglowych.

Sprawozdanie finansowe NFOŚiGW za 2014 r. zostanie opublikowane na stronach internetowych Funduszu po uprawomocnieniu się decyzji Rady Nadzorczej NFOŚiGW.

gramwzielone.pl