Rozwój rynku pojazdów elektrycznych w Polsce

Rozwój rynku pojazdów elektrycznych w Polsce
Carrot, flickr cc-by-2.0

Zapraszamy do uczestnictwa w organizowanym przez Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE spotkaniu poświęconemu rozwojowi rynku pojazdów ekologicznych w Polsce.

Celem spotkania będzie przedstawienie bieżącego stanu implementacji polityk i programów rozwoju pojazdów ekologicznych w Europie, jak również dyskusja nad implementacją powyższych zagadnień w Polsce.

Spotkanie to będzie także okazją do podsumowania polskiej aktywności w tym obszarze po ogłoszeniu European Green Cars Initiative. Jest to już drugie spotkanie organizowane w tej sprawie przez KPK (pierwsze odbyło się w maju 2009 roku).

REKLAMA

W trakcie spotkania przedstawione zostaną m.in:

– Nowy Krajowy Program Badań oraz korzyści z reformy nauki w kontekście potrzeb rynku pojazdów ekologicznych (MNiSW),

– Europejska strategia czystych i wydajnych energetycznie pojazdów i jej korzyści oraz konsekwencje dla rozwoju rynku pojazdów ekologicznych w Polsce (Ministerstwo Gospodarki),

– Wizja Ministerstwa Gospodarki dotycząca rozwoju rynku pojazdów ekologicznych w Polsce (Ministerstwo Gospodarki),

– Partnerstwo Publiczno Prywatne dla rynku pojazdów elektrycznych w Europie, 

– Projekt autobusu elektrycznego (SOLARIS),

– Źródła finansowania międzynarodowych projektów badawczych związanych z rozwojem transportu ekologicznego w Polsce będących w dyspozycji NCBiR,

– Stan realizacji projektu „Rozwój rynku pojazdów elektrycznych w Polsce” (Green Stream),

– Projekty 1-go i 2-go konkursu europejskiej inicjatywy „Green Cars” 7. PR. Planowane obszary tematyczne 3-go konkursu inicjatywy „Green Cars” (KPK),

– Obszary technologiczne, potrzeby i pomysły w tematyce zielonych pojazdów zgłaszane przez polskie środowisko na przestrzeni ostatniego 1.5 roku. (KPK),

– Program CIP EIP – finansowanie ekoinnowacyjnych projektów dla MŚP sektora transportu (KPK),

– Projekt nowego samochodu elektrycznego (ROMET),

– Prezentacje propozycji obszarów tematycznych i projektów zgłaszane przez uczestników spotkania.

W spotkaniu wezmą też udział przedstawiciele nauki oraz przemysłu (w tym Platforma Technologiczna Transportu Drogowego).

Ważną częścią organizowanego spotkania będzie dyskusja przy okrągłym stole pomiędzy przedstawicielami MNiSW, MG, NCBiR oraz nauki i przemysłu. Mamy nadzieję, że aktywne uczestnictwo w spotkaniu przedstawicieli tych instytucji stanowić będzie ważny impuls dla dalszego rozwoju rynku pojazdów ekologicznych w Polsce oraz stymulacji środowiska B+R do większego zaangażowania się w inicjatywy badawcze na poziomie krajowym i europejskim.

Pragniemy zaprosić, szczególnie przedstawicieli MŚP, do nadsyłania propozycji obszarów tematycznych i projektów, które mogłyby być realizowane zarówno na poziomie krajowym jak i europejskim.

REKLAMA

Aktualnie otwarty konkurs ELECTROMOBILITY+ stwarza możliwość zaangażowania się polskich partnerów w projekty związane z pojazdami elektrycznymi.

Jednakże, zarówno polskie jak i europejskie strategie i programy (w tym inicjatywa Green Cars 7. PR.), realizują zagadnienia związane z szeroko rozumianym transportem ekologicznym – logistyką i ko-modalnością (zielone korytarze i centra, logistyka miejska, rozwiązania dot. inteligentnej logistyki – e-transportu) , krótko- i daleko dystansowym transportem towarowym (efektywność pojazdów, napędów, kierowcy). 

Więcej informacji: http://www.green-cars-initiative.eu/documents/EGCI Roadmap.pdf/view.

Realna jest możliwość kształtowania zawartości tych programów pod kątem potrzeb i pomysłów zidentyfikowanych w kraju, dlatego też gorąco zachęcamy do nadsyłania zgłoszeń (szczególnie pochodzących od MŚP) do prezentacji w trakcie spotkania.

Prosimy o kontakt z p. Mikołajem Pyczakiem (mikolaj.pyczak@kpk.gov.pl, tel. 22 828 74 83 wew. 159) celem ustalenia szczegółów prezentacji.

Strona informacyjna spotkania wraz z formularzem rejestracyjnym dostępne są na stronie:

http://www.kpk.gov.pl/aktualnosci/imprezy/i.html?id=4216 

Uczestnictwo w spotkaniu jest darmowe.

Źródło: Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE