EV made in Poland?

Po ulicach kilku polskich miast będą jeździć samochody elektryczne. Celem projektu jest zapoczątkowanie rynku EV w naszym kraju – m.in. poprzez budowę elektrycznego pojazdu polskiej produkcji. {więcej}

W ramach przedsięwzięcia realizowanego przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. , kilka miast otrzymało na próbę 20 elektrycznych pojadów, które będą teraz testowane w polskich warunkach.

Autami na baterie będą jeździć przez półtora roku m.in. osoby z władz Gdańska, Katowic, Krakowa, Mielca i Warszawy. W poszczególnych miastach zainstalowano 120 punktów ładowania.

REKLAMA

Samochody zostały sprowadzone z Francji i Hongkongu. W projekcie testowane będą także przebudowane przez Akademię Morską w Gdyni Fiaty Panda.

Między innymi urząd miejski w Mielcu otrzymał wybudowany we Francji Mega e-City. Miniaturowy samochód może jeździć z maksymalną prędkością 75 km/h, a jego zasięg wynosi 70 km. Niewątpliwą zaletą elektrycznego mini-pojazdu jest koszt eksploatacji. Przejechanie 100 km kosztuje zaledwie 3-4 zł.

W Mielcu zostanie także postawiona elektrownia wiatrowa, która będzie zasilać w energię jedną ze stacji ładowania.

REKLAMA

Eksploatacja elektrycznych pojazdów będzie badana przez warszawską Stację Monitorowania Pojazdów. Mierzone będą m.in. efektywność baterii, zużycie energii, ilość energii, którą pojazdy będą pobierały podczas ładowania itp.

Agecja MARR S.A. z projektem pt. „Budowa rynku pojazdów elektrycznych, infrastruktury ich ładowania” jest beneficjentem Priorytetu V Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka – Dyfuzja innowacji, działanie 5.1 „Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym”. Unijna dotacja pokryje całkowicie kosz przedsięwzięcia, który wynosi 19,3 mln zł.

Wśród zadań, jakie mają zostać zrealizowane dzięki projektowi, jego pomysłodawcy wymieniają m.in. budowę platformy wsparcia powiązań kooperacyjnych i inwestycji w sektorze motoryzacyjnym, stworzenie baz wiedzy z zakresu pojazdów elektrycznych i energetyki ze źródeł odnawialnych, stworzenie systemu zdalnego monitorowania pojazdów oraz wzorcowego serwisu pojazdów elektrycznych, wdrożenie miejskiego systemu ładowania pojazdów elektrycznych, a nawet budowę przydomowych mikroelektrowni.

Pomysłodawcy projektu zlecili także budowę prototypowego pojazdu na baterie. Wybuduje go konsorcjum firm, które otrzymało na to czas do końca tego roku. Samochód będzie następnie testowany przez cały przyszły rok.

Rozwiązania, które zostaną wypracowane podczas realizacji projektu, mają być implementowane przez firmy uczestniczące w klastrze technologicznym Green Stream.


Red. Gramwzielone.pl