Hackathon na UW. Studenci poszukają efektywnego sposobu ładowania EV

Hackathon na UW. Studenci poszukają efektywnego sposobu ładowania EV
Fot. innogy

Kolejny hackathon „Smart Charge: Inteligentna elektromobilność”, którego organizatorem jest Uniwersytet Warszawski, odbędzie się w połowie lutego. Uczestnicy poszukają sposobu na optymalne rozlokowanie stacji ładowania samochodów elektrycznych.

Tematem przewodnim wydarzenia organizowanego przez Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego (ICM) Uniwersytetu Warszawskiego jest elektromobilność i niezbędna do jej rozwoju infrastruktura.

Zadaniem uczestników hackathonu „Smart Charge: Inteligentna elektromobilność” będzie przygotowanie algorytmu dla superkomputera ICM, na podstawie którego wskazane zostaną optymalne lokalizacje dla stacji ładowania samochodów elektrycznych.

REKLAMA

Organizatorzy przypominają, że w myśl przepisów projektu ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych w 2020 roku w Polsce powinno działać 6 tys. punktów zwykłego i 400 szybkiego ładowania. – Kluczowe będzie więc ich właściwe rozmieszczenie, które uwzględni gęstość zaludnienia, możliwość przejazdu pomiędzy miastami oraz możliwość przyłączenia stacji do sieci elektroenergetycznej – ocenia innogy, które jest partnerem hackathonu.

W Polsce od 2009 roku bierzemy czynny udział w rozwoju usług ładowania dla samochodów elektrycznych, a w Warszawie zarządzamy siecią publicznie dostępnych stacji, którą oczywiście planujemy dalej rozwijać. Liczymy na to, że wyniki pracy uczestników pomogą nam w optymalnym dopasowaniu rozbudowy sieci stacji do rosnącej liczby samochodów elektrycznych – komentuje dr Maciej Chmieliński, menedżer odpowiedzialny za rozwój elektromobilności w innogy Polska.

REKLAMA

Zastosowanie superkomputerów w gospodarce będzie stale rosło, ponieważ umożliwiają one m.in. niedostępną w inny sposób optymalizację planowania skomplikowanych, wieloelementowych układów. Efektywne rozlokowanie stacji ładowania samochodów elektrycznych jest tego doskonałym przykładem. ICM jako centrum obliczeń wielkoskalowych od lat stawia na edukację w tej dziedzinie. Hackathon ma zwrócić uwagę na wielki potencjał High Performance Computing i zachęcić młodych programistów do tej specjalizacji – mówi pomysłodawca hackathonu, prof. dr hab. Piotr Bała.

Do udziału w hackathonie Smart Charge mogą przystąpić zespoły 2-4 osobowe, składające się zarówno ze studentów, jak i osób niebędących studentami, które posiadają umiejętność programowania. Rejestracja uczestników potrwa do 4 lutego, a jej koszt wynosi 50 zł od zespołu.

Pula nagród w konkursie to 9 tys. zł, z której zwycięski zespół otrzyma 4 tys. zł.

Więcej szczegółów na temat tegorocznej edycji hackathonu można znaleźć pod tym linkiem.

red. gramwzielone.pl