Tak rząd chce oznaczyć pojazdy z alternatywnymi napędami

Tak rząd chce oznaczyć pojazdy z alternatywnymi napędami
Fot. Ministerstwo Infrastruktury

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji ukazał się projekt rozporządzenia, które ma wprowadzić nowe oznaczenia pojazdów elektrycznych, wodorowych, a także napędzanych CNG i LNG. Zgodnie z przyjętą ostatnio ustawą o elektromobilności takie pojazdy mają zyskać preferencje w ruchu drogowym. Zaproponowane oznaczenia mają funkcjonować tylko przez półtora roku. Później zastąpią je specjalne tablice rejestracyjne. 

W projekcie rozporządzenia ministra infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych znajdziemy nowe oznaczenia pojazdów z czteroma rodzajami napędów.

Nalepki dla samochodów osobowych będą okrągłe, ich średnica wyniesie 6 cm. Różnić będą się przede wszystkim kolorem. Samochody napędzane wyłącznie energią elektryczną zyskają nalepki koloru niebieskiego z żółtym oznaczeniem EE, nalepka samochodów napędzanych wodorem będzie mieć kolor zielony z oznaczeniem H.

REKLAMA

Natomiast pojazdy napędzane sprężonym gazem ziemnym będzie trzeba oznaczyć nalepkami brązowymi z literami CNG, a zasilane skroplonym gazem ziemnym – nalepkami fioletowymi z oznaczeniem LNG.

REKLAMA

Takie oznaczenia mają znajdować się wewnątrz pojazdów w prawym górnym rogu przedniej szyby.

W  rozporządzeniu znajdziemy też osobne oznaczenia dla autobusów zasilanych LPG, CNG i LNG.

Rozporządzenie ma obowiązywać od 1 lipca br. Natomiast nowe regulacje w części dotyczącej pojazdów zasilanych gazem ziemnym zaczną obowiązywać po 6 miesiącach po wejściu w życie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Z kolei oznaczenia autobusów na LNG mają obowiązywać już następnego dnia po ogłoszeniu rozporządzenia.

Resort infrastruktury zaznacza, że powyższe oznaczenia będą wydawane w okresie od 1 lipca br. tylko do końca 2019 r. Później dla wskazanych wyżej pojazdów stosowane mają być odrębne oznaczenia w postaci specjalnych tablic rejestracyjnych, których wzór zostanie określony w rozporządzeniu.

red. gramwzielone.pl