Pierwsza w kraju strefa czystego transportu

Pierwsza w kraju strefa czystego transportu
Pawel Pacholec, flickr cc

W sobotę 5 stycznia w Krakowie wprowadzono pierwszą w kraju strefę czystego transportu. Jej utworzenie umożliwiły zapisy wprowadzone do przyjętej rok temu ustawy o elektromobilności, później częściowo znowelizowane w nowelizacji ustawy o biopaliwach.

O wprowadzeniu na krakowskim Kazimierzu strefy czystego transportu kilka tygodni temu zdecydowali krakowscy radni. Strefa objęła obszar istniejącej wcześniej na krakowskim Kazimierzu Strefy Ograniczonego Ruchu. Na razie strefa ma obowiązywać na próbę przez pół roku. Jeśli się sprawdzi, zostanie wprowadzony na stałe.

Jak informuje Urząd Miasta Krakowa, po wprowadzeniu strefy czystego transportu prawo wjazdu na Kazimierz mają mieszkańcy swoimi dotychczasowymi pojazdami bez żadnych ograniczeń oraz przedsiębiorcy – do końca 2025 r. – później musieliby się wyposażyć w samochody niskoemisyjne, a także taksówki – bez ograniczeń do końca 2025 r. Poza nimi wjazd mają jedynie pojazdy elektryczne, napędzane wodorem lub gazem CNG.

REKLAMA

Zgodnie z ustawą o elektromobilności, strefę czystego transportu można ustanowić na obszarze zwartej zabudowy mieszkaniowej z koncentracją budynków użyteczności publicznej. Strefę czystego transportu ustanawia w drodze uchwały rada gminy, a granice obszaru strefy oznacza się znakami drogowymi.

Takie znaki obowiązują od sierpnia ub.r., kiedy weszły w życie przepisy rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych, które wprowadza dwa nowe znaki drogowe do oznaczania granic strefy czystego transportu: D-54 „strefa czystego transportu” oraz D-55 „koniec strefy czystego transportu”. Znak D-54 oznacza wjazd do strefy czystego transportu, natomiast znak D-55 oznacza wyjazd ze strefy czystego transportu.

REKLAMA

Osoby, które nie przestrzegają ograniczeń w dostępie do strefy czystego transportu, mają podlegać karze grzywny do 500 złotych.

Rada gminy w uchwale ustanawiającej strefę czystego transportu będzie mogła dopuścić poruszanie się po tej strefie, w okresie nie dłuższym niż 3 lata od dnia przyjęcia uchwały, innych pojazdów niż uprawnione do bezpłatnego wjazdu do strefy, pod warunkiem uiszczenia opłaty.

Opłata ma stanowić dochód gminy wykorzystywany wyłącznie na potrzeby oznakowania strefy czystego transportu, zakupu autobusów zeroemisyjnych, pokrycia kosztów wykonania analizy, o której mowa w art. 37 ust. 1. ustawy (kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem pojazdów ekologicznych przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej).

W nowelizacji ustawy o biopaliwach i biokomponentach podpisanej przez prezydenta w lipcu ub.r. dodano przepisy określające maksymalną wysokość opłaty za wjazd do strefy czystego transportu, czyli 2,50 zł za godzinę poruszania się po strefie w godzinach 9.00-17.00.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.