Ulgi na zakup aut elektrycznych zgodne z prawem UE

Ulgi na zakup aut elektrycznych zgodne z prawem UE
Fot. Gramwzielone.pl (C)

Ministerstwo Energii wczoraj opublikowało treść pisma, w którym Komisja Europejska uznaje za zgodne z unijnym prawem wprowadzane przez ustawę o elektromobilności preferencje podatkowe w zakresie zakupu pojazdów elektrycznych. Resort energii opublikował jednocześnie projekt rozporządzenia w sprawie kryteriów dofinansowania z Funduszu Niskoemisyjnego Transportu.

Ministerstwo Energii podało w komunikacie, że zapisy ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku o elektromobilności i paliwach alternatywnych dotyczące możliwości skorzystania ze zwolnienia od podatku akcyzowego pojazdów ekologicznych nie stanowią pomocy publicznej, co wynika ze stanowiska Komisji Europejskiej przekazanego w ubiegłym miesiącu.

Ministerstwo Energii informuje, że zwolnienie od podatku akcyzowego stosuje się do pojazdów elektrycznych, hybrydowych typu plug-in lub napędzanych wodorem, dla których niniejszy obowiązek podatkowy powstał po 18 grudnia 2018 roku, przy czym preferencja podatkowa dla pojazdów hybrydowych typu plug-in będzie obowiązywać do 1 stycznia 2021 roku.

REKLAMA

Natomiast korzystna stawka amortyzacji stosowana będzie dla pojazdów elektrycznych oddanych do użytkowania po 18 grudnia 2018 roku.

Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych, która weszła w życie w lutym 2018 r., przewiduje korzyści dla użytkowników pojazdów o napędzie alternatywnym, takie jak zwolnienie z akcyzy, zwiększony odpis amortyzacyjny, darmowe parkowanie czy możliwość korzystania z buspasów. Ustawa przewiduje także m.in. zniesienie obowiązku posiadania koncesji w celu uruchomienia stacji ładowania samochodów elektrycznych.

W ustawie nie znajdziemy natomiast większych zachęt finansowych przy zakupie samochodów elektrycznych, które są stosowane w wielu krajach Unii Europejskiej.

Kilka wpisanych do niej regulacji zacznie obowiązywać później, nawet w roku 2028 – w tym przypadku chodzi o obowiązkowy, przynajmniej 30-procentowy udział samochodów elektrycznych we flocie jednostek samorządu terytorialnego, z wyłączeniem gmin i powiatów posiadających mniej niż 50 tys. mieszkańców.

Ministerstwo Energii ma ponadto uruchomić wsparcie rynku pojazdów elektrycznych w ramach Funduszu Niskoemisyjnego Transportu, którego powołanie jest efektem przyjętej w połowie ub.r. nowelizacji ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, która zakłada wprowadzenie opłaty emisyjnej w wysokości 80 zł od 1 000 l paliw wprowadzonych na polski rynek.

REKLAMA

Środki z opłaty w 85 proc. mają trafić do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a w 15 proc. do FNT.

Ministerstwo Energii wczoraj opublikowało projekt w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru projektów do udzielenia wsparcia ze środków Funduszu Niskoemisyjnego Transportu.

Jak podkreśla ME, w ustawie wskazano tylko cztery kryteria decydujące o przyznaniu finansowania z FNT, które należy obligatoryjnie zastosować do oceny wszystkich projektów w trybie konkursowym i pozakonkursowym

Są to: 1) znaczenie projektu dla potrzeb rozwoju rynku biokomponentów, paliw ciekłych, biopaliw ciekłych, innych paliw odnawialnych, sprężonego gazu ziemnego (CNG) lub skroplonego gazu ziemnego (LNG), w tym pochodzącego z biometanu, wodoru oraz energii elektrycznej, wykorzystywanych w transporcie; 2) adekwatność i trafność zaplanowanych działań i metod ich realizacji w odniesieniu do celów wspieranych ze środków Funduszu; 3) ocena wysokości planowanych kosztów realizacji projektu w stosunku do jego zakresu rzeczowego; 4) zdolność organizacyjna wnioskodawcy do realizacji projektu oraz przygotowanie instytucjonalne do jego wdrożenia.

Jak podkreśla teraz ME, powyższe kryteria wymagają doprecyzowania na poziomie aktu wykonawczego, w szczególności przy uwzględnieniu charakteru projektu do wsparcia, który z jednej strony może dotyczyć budowy infrastruktury tankowania wodoru, z drugiej edukacji w zakresie rynku biopaliw.

Projekt rozporządzenia zawierającego nowe kryteria podziału środków z Funduszu Niskoemisyjnego Transportu jest dostępny pod tym linkiem.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.