REKLAMA
 
REKLAMA

Opolskie Centrum Zarządzania Projektami Sp. z o.o.

Adres
ul. Technologiczna 2
Miasto
Opole
Kraj
PL
Telefon
+48 530 996 121
E-mail
biuro@oczp.pl
Strona internetowa
https://oczp.pl/

Naszą misją jest maksymalizacja wartości przedsięwzięć podejmowanych przez naszych klientów z przedsiębiorstw oraz jednostek samorządu terytorialnego. Dotyczy to przede wszystkim różnego typu zmian (technologicznych, organizacyjnych, systemowych, infrastrukturalnych, marketingowych), przedsięwzięć biznesowych, inwestycyjnych.

Wiemy dobrze, co oznacza działalność biznesowa i służba publiczna w dzisiejszych czasach, w świecie wielu szans i wielu niepewności, dynamicznie zmieniających się uwarunkowań, wciąż nowych wyzwań. Dlatego naszą pomoc zaczynamy od dobrego zrozumienia „na czym polega problem”, jakie są oczekiwania różnych stron przedsięwzięcia, co mógłby uzyskać nasz klient, co będzie dla niego wartością. Przekuwamy to na projekt – zdefiniowanie ram dla realizacji optymalnego efektu, zaplanowanie go i pomoc w realizacji oraz monitoringu przebiegu projektu. Pomagamy również naszym klientom uczyć się, jak samodzielnie i skutecznie prowadzić takie działania. Świadczymy także wsparcie w zarządzaniu pulą projektów oraz tworzeniu tzw. Biura Zarządzania Projektami.

W unikalny sposób łączymy kompetencje metodyczne (zarządzanie projektem, zarządzanie portfelem projektów, zarządzanie procesem, definiowanie nowych produktów) z inżynierią finansową i kompetencjami miękkimi (kierowanie i ocenianie, zarządzanie dialogiem, rozwiązywanie problemów, zarządzanie konfliktem, wdrażanie zmian).

Nasi klienci mówią, że wyróżnia nas elastyczność we współpracy, niesformalizowane podejście, szerokie i wnikliwe patrzenie na różne zagadnienia, którymi się zajmują, pomysłowość i innowacyjne rozwiązania dla ich problemów.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA