KS2000 TP

REKLAMA
REKLAMA
Typ: płaski
Długość: 2018 mm
Szerokość: 1037 mm
Wysokość: 89 mm
Powierzchnia brutto kolektora: 2,095 m²
Powierzchnia czynna (apertury): 1,818 m²
Pojemność cieczowa: 1,1 l
Waga: 40 kg
Sprawność optyczna: 80,2 %
Współczynnik strat A1: 3,8 W/(m²K)
Współczynnik strat zależny od temperatury A2: 0,0067 W/(m²K²)
Gwarancja: 10 lat
Certyfiakt: Solar Keymark