Student kierunku Technologii Energii Odnawialnej podejmie staż lub pracę

{więcej}

REKLAMA

Jestem studentem studiów magisterskich na kierunku Technologii Energii Odnawialnej po studiach inżynierskich także z tego kierunku. Poszukuję stażu na wakacje bądź pracy na stałe w zakresie pracy energetyki odnawialnej. Lokalizacja, która najlepiej by pasowała, to teren Warszawy bądź okolice Warszawy. 

Kontakt: dblegowski@gmail.com 

REKLAMA