Inżynier elektryk na stanowisku starszego specjalisty ds. fotowoltaiki

{więcej}

Instytut Energetyki Odnawialnej zatrudni inżyniera elektryka na stanowisku starszego specjalisty ds. fotowoltaiki.

Wymagania podstawowe:

REKLAMA

 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Minimum 2 letnie doświadczenie w branży fotowoltaicznej w pracy zawodowej lub badawczo rozwojowej z doświadczeniem praktycznym
 • Znajomość rynku urządzeń, produktów oraz elementów składowych instalacji fotowoltaicznych
 • Znajomość rynku producentów urządzeń i wykonawców instalacji fotowoltaicznych
 • Znajomość rynku energii elektrycznej, systemów taryfowania 
 • Znajomość podstaw Prawa energetycznego i przepisów ustawy o odnawialnych źródłach energii
 • Znajomość programów służących do projektowania i doboru elementów instalacji fotowoltaicznych, w szczególności PV*Sol lub podobnych
 • Bardzo dobra znajomość programu Excel
 • Zdolność do samodzielnego rozwiązywania  powierzonych zadań na zasadzie daleko posuniętego wzajemnego zaufania,
 • Elastyczność i zdolność do pracy w warunkach dynamicznie zmiennego otoczenia z nastawieniem na efekty, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych
 • Dobra  znajomość języka angielskiego na poziomie min. średnio-zaawansowanym

Wymagania dodatkowe:

 • Znajomość  Matlab i AutoCad oraz programów z rodziny ArcGIS i Corel
 • Wiedza z zakresu mikrosieci, magazynów energii, zarządzania energią w obiektach budowalnych i produkcyjnych
 • Podstawowa wiedza z zakresy mikroekonomii

Pracodawca oferuje:

REKLAMA

 • Umowę o pracę w stabilnej firmie o ugruntowanej pozycji na polskim i europejskim rynku OZE
 • Elastyczne warunki pracy
 • Atmosferę pracy w otwartym na nowe wyzwana i nową wiedzę zespole
 • Rozwój zawodowy poprzez udział w szkoleniach i w projektach międzynarodowych oraz możliwość prowadzenia wykładów i szkoleń 

Informacja o pracodawcy:

Instytut Energetyki Odnawialnej to jeden z pierwszych  niepublicznych (działających w formule spółki prawa handlowego) ośrodków badawczych w Polsce (rok powstania – 2001), zorientowana na rozwiązywanie  problemów (a nie na „zysk dla zysku”) grupa doradcza dla przemysłu i think-tank dla organizacji społecznych i branżowych w energetyce odnawialnej.

Nowozatrudniona osoba będzie członkiem interdyscyplinarnego zespołu, realizującego zadania, w których fotowoltaika jest ważnym elementem rozwoju oferty Instytutu i szerzej zakrojonych przedsięwzięć projektowych i analiz systemowych w energetyce odnawialnej.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym oraz z klauzulą dotyczącą przetwarzania danych osobowych na adres:biuro@ieo.pl do dnia 22 czerwca br.

Postaramy się odpowiedzieć na każdą ofertę, ale zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.