ZEFIR D21

Średnica wirnika:

Sterowanie mocą:

Orientacja na wiatr:

REKLAMA

Moc generatora:

 

Typ generatora:

Napęd:

Wieża rurowa:

Zakres pacy:

Rodzaj pracy:

Klasa wg EN 61400:

Zdalny monitoring:

REKLAMA

21m

active pitch

motoreduktor PM

40kW, 50kW, 60kW

70kW, 80kW, 100kW

synchroniczny PM

bezpośredni

18m, 25m, 30m,36m

2m/s ÷ 20m/s

on/ off grid

II

www.zefir-scada.pl