Specjalisty ds. Planistycznych (energetyka wiatrowa)

{więcej}
Firma Green Power Development realizująca w sposób kompleksowy projekty farm wiatrowych na terenie południowo-wschodniej Polski poszukuje osoby na stanowisko:

Specjalisty ds. Planistycznych / osoba odpowiedzialna za weryfikację i nadzór nad dokumentami planistycznymi (Studium oraz Miejscowy Plan Zagospodarowania) oraz ich składowymi (np. prognozy oddziaływania na środowisko) a także nad trwającymi procedurami zmian tych dokumentów, na terenach, na których prowadzone są projekty farm wiatrowych/

Zadania:

REKLAMA

o    Kontakt i współpraca z Urzędami Gmin w celu uzyskania i analizy istniejących dokumentów planistycznych – Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego oraz Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego;
o    Weryfikacja zapisów ww. dokumentów pod kątem możliwości realizacji projektów farm wiatrowych oraz infrastruktury towarzyszącej (drogi dojazdowe, kable oraz podstacje energetyczne);
o    Współpraca z przedstawicielami gmin w zakresie wprowadzania zmian w dokumentach planistycznych umożliwiających realizację inwestycji opartych na odnawialnych źródłach energii;
o    Nadzór nad trwającymi procedurami administracyjnymi zmierzającymi do zmian dokumentów planistycznych, współpraca z urzędami gmin oraz pracowniami planistycznymi;
o    Reprezentowanie firmy w organach administracji publicznej, na spotkaniach z firmami zewnętrznymi;
o    Kontakt i współpraca z wykonawcami zewnętrznymi (m.in. geodezyjnymi) ws. przygotowania podkładów mapowych do celów planistycznych;
o    Ścisła współpraca z Kierownikami Projektów, Działem Technicznym oraz Działem Środowiskowym w zakresie rozwoju i zmian w projektach farm wiatrowych.

REKLAMA

Wymagania

o    Wykształcenie wyższe, preferowane związane z urbanistyką, architekturą, zagospodarowaniem przestrzennym;
o    Znajomość programów GIS – Quantum GIS, ArcGIS;
o    Doświadczenie zawodowe w pracy z dokumentami planistycznymi, ich tworzeniu oraz analizach;
o    Doświadczenie w prowadzaniu procedur administracyjnych związanych z uchwalaniem/zmianą dokumentów planistycznych;
o    Doświadczenia we współpracy z administracją publiczną oraz zewnętrznymi wykonawcami;
o    Znajomość procedur i przepisów prawnych związanych z zagospodarowaniem przestrzennym;
o    Umiejętności negocjacyjne;
o    Bardzo dobra organizacja pracy;
o    Umiejętność pracy w zespole;
o    Pełna dyspozycyjność;
o    Prawo jazdy kat. B
 
Oferujemy

o    Pracę przy dużych projektach związanych z budową farm wiatrowych;
o    Możliwość rozwoju zawodowego;
o    Pracę w młodym, ambitnym zespole;
o    Niezbędne narzędzia pracy;
o    Atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne do doświadczenia oraz stażu pracy

Aplikację proszę przesyłać na adres mailowy: planista@green-power.com.pl. Koniecznie proszę o dołączenie do aplikacji listu motywacyjnego z dokładnie opisanym doświadczeniem zawodowym, mile widziane również referencje od dotychczasowych pracodawców.
 
Prosimy o zawarcie w aplikacji klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych;  Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).”