Współuwodornienie i biometan pomogą w realizacji celu OZE

Współuwodornienie i biometan pomogą w realizacji celu OZE
Fot. jurvetson, flickr cc

Uchwalona w piątek przez Sejm nowelizacja ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych zawiera regulacje umożliwiające zaliczenie produktów tzw. współuwodornienia do realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego. Przepisy przyjęte przez posłów dają też nowe możliwości w zakresie produkcji i wykorzystania biometanu.

Przepisy wprowadzone dzięki uchwalonej ustawie umożliwią zaliczanie produktów pochodzących z technologii współuwodornienia do realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego (NCW) od 2020 r., co – jak tłumaczy Ministerstwo Energii – jest kluczowe w kontekście poprawy wykonania celów w zakresie udziału OZE w transporcie oraz przyczyni się do ograniczenia importu biokomponentów niezbędnych do realizacji NCW.

Uchwalona w piątek ustawa wskazuje także kluczowe parametry określające Narodowy Cel Wskaźnikowy. Zaproponowane w nowelizacji rozwiązania w tym zakresie dotyczą określenia na kolejne lata wysokości NCW (do roku 2024), poziomu opłaty zastępczej, wysokości współczynników redukcyjnych i poziomów obligatoryjnego blendingu (na lata 2020-2022), na poziomie – jak ocenia Ministerstwo Energii – możliwym do realizacji przez podmioty zobowiązane.

REKLAMA

Zgodnie z uchwaloną nowelizacją, w latach 2020-2022 nominalny Narodowy Cel Wskaźnikowy ma wynosić 8,5, 8,6 i 8,7 proc. 

Minimalny udział biokomponentów w benzynach silnikowych ma w tym czasie wynosić 3,2 proc.

Z kolei udział biokomonentów w oleju napędowym ma wynosić odpowiednio 4,9 proc., 4,95 proc. i 5 proc.

W przyjętej nowelizacji pojawiły się ponadto zapisy umożliwiające zaliczenie biometanu jako biopaliwa służącego do produkcji biowodoru, co ma zwiększyć poziom realizacji NCW.

Zaproponowano też wprowadzenie przepisu, na podstawie którego minister energii będzie mógł określić metodykę obliczania zawartości biowodoru w paliwach, przy produkcji których podmiot realizujący NCW wykorzystał biometan uzyskany z oczyszczonego biogazu.

Autorzy nowelizacji zakładają, że wskazana fakultatywna delegacja do wydania rozporządzenia wynika z konieczności uprzedniego pozyskania wiedzy technicznej wynikającej z badań tych biokomponentów w paliwach lub doświadczenia w ich stosowaniu.

REKLAMA

Zgodnie z przyjętą nowelizacją, wytwarzany z biogazu biometan będzie można wtłaczać bezpośrednio do sieci gazowych, a ponadto będzie go można wykorzystać do ładowania pojazdów napędzanych CNG czy LNG.

W uzasadnieniu proponowanego wsparcia produkcji biometanu z biogazu rolniczego podkreślono postępujący w Unii Europejskiej rozwój z uwagi na istotne ograniczenia dotyczące dostępności surowców odpadowych możliwych do wykorzystania w technologiach uwodornienia biomasy.

Ministerstwo Energii podkreśla, że aktualnie wykorzystanie biometanu do realizacji celów OZE w transporcie w Unii Europejskiej jest niewielkie – udział nie przekracza 1 proc. wszystkich biokomponentów, jednak ma to być obiecujący kierunek z uwagi na duży potencjał surowców, które znajdują się w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2018/2001, upoważnionych do podwójnego naliczania oraz umożliwiających wykonanie celu w zakresie minimalnego udziału tzw. biopaliw zaawansowanych do roku 2030.

Ministerstwo szacuje, że zapotrzebowanie na biometan wykorzystywany do produkcji biowodoru może sięgnąć w kolejnych latach ok. 700 mln m3, co stanowi równowartość ok. 350 MW biogazu wytwarzanego w oparciu o surowce odpadowe pochodzące m.in. z przetwórstwa rolno-spożywczego.

Rozwój modelu opartego na realizacji NCW za pomocą biometanu ma stanowić – zdaniem Ministerstwa – istotny impuls do rozwoju sektora biogazu, umożliwiając budowę i stabilne funkcjonowanie co najmniej 200 biogazowni.

Udział źródeł odnawialnych wykorzystywanych w transporcie to jeden ze składników krajowego celu udziału OZE w zużyciu energii brutto na rok 2020, do którego realizacji Polska zobowiązała się na forum Unii Europejskiej.

Oprócz transportu na krajowy cel OZE składa się także udział zielonej energii w ciepłownictwie i elektroenergetyce. O ile w roku 2020 powinniśmy osiągnąć poziom 15 proc. energii odnawialnej, o tyle ostatnie dane wskazują, że od wypełnienia tego celu Polska się oddala.

Zgodnie z ostatnimi danymi Eurostatu, w 2017 r. udział energii odnawialnej w konsumpcji energii elektrycznej, cieplnej i w transporcie w Polsce wyniósł 10,9 proc. Wcześniej, w 2016 r. wskaźnik ten osiągnął w przypadku naszego kraju wartość 11,3 proc. i był niższy od wskaźnika z roku 2015 (11,7 proc.) oraz poziomu osiągniętego w roku 2014 (11,5 proc.).

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.