NFOŚiGW przyznał dofinansowanie na biomasę i biogaz

NFOŚiGW przyznał dofinansowanie na biomasę i biogaz
Innogy

NFOŚiGW wybrał 41 przedsięwzięć, które otrzymają dofinansowanie na rozwój wysokosprawnej kogeneracji. W tym 8  dofinansowanych inwestycji dotyczy budowę bloków biomasowych i biogazowni rolniczych. W pozostałych przypadkach przewidziano budowę elektrociepłowni na gaz ziemny w tym przez firmy działające w ramach klastrów energii.

Dofinansowanie pochodzi z Program Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 „Zmniejszenie emisyjności gospodarki”, działanie 1.6 „Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe”, poddziałanie 1.6.1. „Źródła wysokosprawnej kogeneracji”.

Wspierane inwestycje mają polegać na budowie lub modernizacji źródeł wysokosprawnej kogeneracji z wykorzystaniem biomasy, biogazu rolniczego czy gazu ziemnego.

REKLAMA

Zastosowanie OZE – biomasy lub biogazu rolniczego – w procesach wysokosprawnej kogeneracji zostało uwzględnione w przedsięwzięciach ośmiu beneficjentów, m.in. firmy Biomasa Partner Group Sp. z o.o., która planuje budowę elektrociepłowni opalanej biomasą w Runowie Pomorskim.

Projekt zakłada zainstalowanie urządzeń o mocy elektrycznej 1 MWe i cieplnej 4,15 MWth, a dofinansowanie w formie dotacji sięga 14,86 mln zł przy całkowitym koszcie inwestycji równym 29,53 mln zł.

Oprócz tego projektu dofinansowanie otrzyma też 7 innych inwestycji zakładających produkcję energii odnawialnej z biomasy lub biogazu rolniczego.

Beneficjentem jest także firma Megatem EC-Lublin Sp. z o.o., która zrealizuje projekt bloku energetycznego zasilanego biomasą w Lublinie.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Wyszkowie przeprowadzi modernizację istniejącej ciepłowni poprzez budowę układu wysokosprawnej kogeneracji z wykorzystaniem biomasy.

Spółka SYLVA Sp. z o.o. zbuduje instalację wysokosprawnej kogeneracji opalanej biomasą w Wielu w woj. pomorskim.

REKLAMA

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Sieradzu planuje budowę modułu kogeneracyjnego o mocy 0,9 MWe i 1,1 MWt wspomagającego pracę ciepłowni geotermalno-biomasowej w Sieradzu.

Firm GALAAUTO Sp. z o.o. szykuje budowę biogazowni rolniczej o mocy do 500 kW w miejscowości Dzikowiec.

Biogazownię rolniczą o mocy do 500 kW z dofinansowaniem z NFOŚiGW zbuduje też Bioenergia Dzikowiec Sp. z o.o.

Firma Fermy Trzody Pol-Ferm Sp. z o.o. planuje budowę biogazowni rolniczej o mocy 0,499 MWe wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Lutol.

Z kolei Metropolis Energia II Sp. z o.o. dzięki dofinansowaniu otrzymanemu z NFOŚIGW przeprowadzi projekt budowy biogazowni o mocy do 500 kWe w Iłówcu Wielkim.

Pozostałe 32 inwestycje dofinansowane przez NFOŚiGW zakładają spalanie gazu ziemnego.

Dofinansowanie trafi m.in. do spółki Promet-Plast sc – Promet-Plast, uczestnika klastra energii w Oławie na Dolnym Śląsku, która zbuduje jednostkę wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej trigeneracji o całkowitej nominalnej mocy elektrycznej do 1,2 MW, a która eksploatuje już kilka elektrowni wiatrowych, a plany firmy zakładają jeszcze budowę elektrowni fotowoltaicznych oraz magazynów energii.

Z kolei uczestnik innego klastra z Ostrowa Wielkopolskiego, Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S.A., otrzyma dofinansowanie na projekt zakładający budowę wysokosprawnego bloku kogeneracji na potrzeby systemu ciepłowniczego Ostrowa Wielkopolskiego i klastra „Ostrowski Rynek Energetyczny”.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.