Dotacje na produkcję pelletu. Wkrótce nabór

Dotacje na produkcję pelletu. Wkrótce nabór
Andrew Michaels, flickr cc

W przyszłym miesiącu rozpocznie się nabór wniosków w kolejnym konkursie w ramach tzw. Funduszy Norweskich, z którego dofinansowanie można pozyskać na inwestycje związane z energią odnawialną. Tym razem dotacje będzie można przeznaczyć na produkcję pelletu.

Do dotacji w konkursie „Budowa instalacji do produkcji paliwa z biomasy rolnej i leśnej w postaci pelletu” ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 kwalifikują się projekty polegające na uruchomieniu produkcji pelletu obejmujące zakup instalacji do produkcji paliwa w postaci pelletu, wytworzonego z lokalnej biomasy rolnej i leśnej; urządzeń niezbędnych do wstępnej obróbki/przygotowania biomasy rolnej i leśnej do produkcji pelletu; budowie pomieszczeń przeznaczonych do przechowywania i suszenia surowca; pomieszczeń przeznaczonych do składowania; a także pomieszczeń służących do zadaszenia instalacji i zabezpieczenia produkcji.

O dofinansowanie mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego i ich związki oraz spółki komunalne.

REKLAMA

Projekty złożone w partnerstwie z podmiotem z tzw. Państw-Darczyńców (Norwegia, Islandia, Liechtenstein) otrzymają dodatkowe punkty.

Budżet konkursu wynosi 13,39 mln zł. Minimalna kwota dofinansowania dla pojedynczego projektu wynosi 892,8 tys. zł, a maksymalna – 4,46 mln zł.

Każdy beneficjent może otrzymać płatności na rzecz projektu w formie zaliczek. Wysokość pojedynczej transzy zaliczki nie może przekroczyć 40 proc. całkowitej kwoty dofinansowania projektu. Pierwsza zostanie przekazana beneficjentowi w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku o zaliczkę.

Kolejne zaliczki będą wypłacane pod warunkiem, że 70 proc. wszystkich wcześniej wypłaconych zaliczek zostało rozliczone we wnioskach o płatność lub zwrócone jako niewykorzystana zaliczka.

REKLAMA

Możliwa jest też forma refundacji, przy czym łączna kwota zaliczek i refundacji nie może przekroczyć 90 proc. całkowitej kwoty dofinansowania.

Płatność końcowa w wysokości 10 proc. całkowitej kwoty dofinansowania ma być wypłacana po zaakceptowaniu raportu końcowego z projektu.  

Wkład własny jest wnoszony w postaci pieniężnej. W celu zabezpieczenia części lub całości wkładu własnego beneficjent może skorzystać z instrumentów finansowych w postaci środków udostępnionych w ramach programu pożyczkowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Termin rozpoczęcia przyjmowania przez NFOŚiGW koncepcji projektowych od wnioskodawców ustalono na 9 listopada br., a zakończenie naboru ma nastąpić 8 stycznia 2021 r.

Rozstrzygnięcie konkursu zaplanowano na marzec 2021 r.

Okres kwalifikowalności kosztów kończy się 30 kwietnia 2024 r.  

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.