Tylko 3 proc. sprzedanej energii w pierwszej aukcji dla nowych instalacji OZE

Tylko 3 proc. sprzedanej energii w pierwszej aukcji dla nowych instalacji OZE
Fot. Gramwzielone.pl (C)

Urząd Regulacji Energetyki podał wyniki pierwszej z zaplanowanych na 2020 rok aukcji dla nowych instalacji. Do aukcji zgłoszono minimalną, wymaganą liczbę ofert, czyli trzy, z czego wygrały dwie. Inwestorzy zakontraktowali tylko małą część budżetu wynoszącego 5,2 mld zł. To jednak i tak postęp. W aukcji dla tego samego koszyka, która odbyła się przed rokiem i której budżet wyniósł aż 20,74 mld zł, nie zgłoszono wymaganej liczby ofert.

Aukcja, której wyniki ogłosił Urząd Regulacji Energetyki, odbyła się w dniu 5 listopada. Była to druga z zaplanowanych na ten rok ośmiu aukcji OZE i pierwsza z siedmiu przewidzianych dla nowych inwestycji.  

W aukcji mogli wystartować inwestorzy planujący budowę instalacji o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW, wykorzystujących wyłącznie biogaz inny niż rolniczy – składowiskowy, biogaz z oczyszczalni ścieków – dedykowanych instalacji spalania biomasy, układów hybrydowych, w tym w wysokosprawnej kogeneracji, a także instalacji termicznego przekształcania odpadów oraz dedykowanych instalacji spalania wielopaliwowego.

REKLAMA

W aukcji z 5 listopada możliwa do sprzedania ilość energii wynosiła prawie 11 TWh, a jej wartość prawie 5,2 mld zł. Zakontraktowano jednak tylko 0,32 TWh energii, co stanowi 3 proc. udostępnionego wolumenu. Wartości zakontraktowanej energii wynosi natomiast tylko około 123 mln zł, czyli zaledwie 2,3 proc. budżetu.

W aukcji złożono trzy oferty. Dwie z nich – złożone przez przedsiębiorstwa energetyki cieplnej – wygrały aukcję. Skutecznie złożył oferty Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży Sp. z o. o. oraz Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie Sp. z o. o.

Minimalna cena, po jakiej została sprzedana energia, wyniosła 379,95 zł/MWh, natomiast cena maksymalna to 407,76 zł/MWh. Zakontraktowany w wyniku aukcji wolumen energii będzie objęty wsparciem w postaci 15-letnich gwarancji sprzedaży w latach 2023-2038.

W ubiegłorocznej, analogicznej aukcji dla tego samego koszyka, oznaczonej jako AZ/1/2019, do zagospodarowania było w sumie 34 TWh energii elektrycznej o łącznej wartości aż 20,74 mld zł. Tamta aukcja jednak nie została rozstrzygnięta z powodu niezgłoszenia minimalnej, wymaganej ilości trzech ofert.

Wcześniej, na początku tego miesiąca, odbyła się jeszcze jedna aukcja – jedyna w tym roku przeznaczona dla instalacji już istniejących. Firmy, które wygrały tę aukcję, zyskają prawo do przeniesienia rozliczeń ze „starego” systemu zielonych certyfikatów do systemu aukcyjnego gwarantującego stały poziom przychodów, zgodnie z ceną zaoferowaną w aukcji przez inwestora – z zachowaniem 15-letniego okresu wsparcia liczonego od momentu rozpoczęcia sprzedaży energii.

REKLAMA


Aukcja z dnia 3 listopada była przeznaczona dla istniejących instalacji, wykorzystujących wyłącznie biogaz rolniczy, w tym w wysokosprawnej kogeneracji o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW.

W aukcji zgłoszono w sumie siedem ofert, natomiast wsparciem zostało objętych pięć ofert. Zostały one złożone przez firmy: Biogazownia Rypin Sp. z o.o., Elektrownia Biogazowa Cychry Sp. z o. o., Minex Kogeneracja Sp. z o. o., Nadmorskie Elektrownie Wiatrowe Sp. z o. o. oraz Spółka Rolna Kalsk Sp. z o. o.

W tym koszyku możliwa do sprzedania ilość energii wynosiła 2,5 TWh, a jej wartość sięgała 1,6 mld zł. Zakontraktowano ponad 500 GWh energii o wartości blisko 324 mln zł. Oznacza to, że wykorzystano jedynie 20 proc. całego oferowanego wsparcia.

Minimalna cena, po jakiej została sprzedana energia, wyniosła 628 zł/MWh, natomiast cena maksymalna sięgnęła 655 zł/MWh. Były to wyższe ceny od cen zaoferowanych w tym samym koszyku w aukcji z 2019 r. Minimalna cena, po jakiej sprzedano energię w ubiegłorocznej aukcji, wyniosła 617,5 zł/MWh, a maksymalna – 633,9 zł/MWh.

W tegorocznych aukcjach wsparcie wytwórców energii ze źródeł odnawialnych może wynieść maksymalnie 27,4 mld złotych. Do zakontraktowania jest nawet 75,3 TWh energii.

Urząd Regulacji Energetyki podkreśla, że duża część wsparcia przeznaczona została dla koszyka instalacji wiatrowych i słonecznych o mocy powyżej 1 MW – blisko 46,3 TWh energii o wartości ponad 14 mld zł.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.