Więcej czasu na wniosek o dotacje na produkcję pelletu

Więcej czasu na wniosek o dotacje na produkcję pelletu
Fot. Sebilden, flickr cc

Ministerstwo Klimatu i Środowiska poinformowało, że w odpowiedzi na prośby potencjalnych wnioskodawców podjęto decyzję o przedłużeniu terminu zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów składanych w ramach konkursu „Budowa instalacji do produkcji paliwa z biomasy rolnej i leśnej w postaci pelletu”.

To nie pierwszy przypadek, kiedy Ministerstwo Klimatu i Środowiska decyduje się na przedłużenie naboru wniosków w tym konkursie. Pierwotnie przyjęty termin 8 stycznia 2021 pod koniec ubiegłego roku zdecydowano się przesunąć na 29 stycznia, a teraz MKiŚ informuje o nowej dacie – 31 marca 2021 r.

Do dotacji w konkursie „Budowa instalacji do produkcji paliwa z biomasy rolnej i leśnej w postaci pelletu” ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 kwalifikują się projekty polegające na uruchomieniu produkcji pelletu obejmujące zakup instalacji do produkcji paliwa w postaci pelletu, wytworzonego z lokalnej biomasy rolnej i leśnej; urządzeń niezbędnych do wstępnej obróbki/przygotowania biomasy rolnej i leśnej do produkcji pelletu; budowie pomieszczeń przeznaczonych do przechowywania i suszenia surowca; pomieszczeń przeznaczonych do składowania; a także pomieszczeń służących do zadaszenia instalacji i zabezpieczenia produkcji.

REKLAMA

O dofinansowanie mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego i ich związki oraz spółki komunalne.

Projekty złożone w partnerstwie z podmiotem z tzw. Państw-Darczyńców (Norwegia, Islandia, Liechtenstein) otrzymają dodatkowe punkty.

Budżet konkursu wynosi 13,39 mln zł. Minimalna kwota dofinansowania dla pojedynczego projektu wynosi 892,8 tys. zł, a maksymalna – 4,46 mln zł.

REKLAMA

Każdy beneficjent może otrzymać płatności na rzecz projektu w formie zaliczek. Wysokość pojedynczej transzy zaliczki nie może przekroczyć 40 proc. całkowitej kwoty dofinansowania projektu. Pierwsza zostanie przekazana beneficjentowi w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku o zaliczkę.

Kolejne zaliczki będą wypłacane pod warunkiem, że 70 proc. wszystkich wcześniej wypłaconych zaliczek zostało rozliczone we wnioskach o płatność lub zwrócone jako niewykorzystana zaliczka.

Możliwa jest też forma refundacji, przy czym łączna kwota zaliczek i refundacji nie może przekroczyć 90 proc. całkowitej kwoty dofinansowania.

Płatność końcowa w wysokości 10 proc. całkowitej kwoty dofinansowania ma być wypłacana po zaakceptowaniu raportu końcowego z projektu.  

Wkład własny jest wnoszony w postaci pieniężnej. W celu zabezpieczenia części lub całości wkładu własnego beneficjent może skorzystać z instrumentów finansowych w postaci środków udostępnionych w ramach programu pożyczkowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.