Orlen przejmuje na rynku biogazowym

Orlen przejmuje na rynku biogazowym
Orlen

Po zrealizowanym pod koniec ubiegłego roku przejęciu pierwszej biogazowni rolniczej PKN Orlen zwiększy zaangażowanie w sektor biogazowy dzięki przejęciu udziałów w spółce CHP Energia, do której należy biogazownia w Szepietowie w woj. podlaskim.

Wczoraj spółki Pepees S.A. i Orlen Południe S.A. zawarły umowę, która zakłada sprzedaż firmie z grupy PKN Orlen 70,15 proc. udziałów w działającej na rynku biogazowym firmie CHP Energia Sp. z o.o.

Warunkiem zawarcia umowy przyrzeczonej było nieskorzystanie przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa z prawa pierwokupu nieruchomości o powierzchni około 0,68 ha należącej do jednego ze wspólników mniejszościowych CHP Energia sp. z o.o., sąsiadującej z działkami należącymi do CHP Energia, na których znajduje się biogazownia i która to nieruchomość ma być sprzedana razem z udziałami w CHP Energia sp. z o.o.

REKLAMA

CHP Energia specjalizuje się w budowie biogazowni rolniczych, na stronie spółki nie ma jednak zbyt wielu informacji o zrealizowanych czy prowadzonych przez nią projektach. Z zamieszczonych materiałów wynika, że spółka jest beneficjentem unijnej dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2007-2013, która została przyznana na budowę biogazowni w gminie Szepietowo. Wartość tej inwestycji oszacowano na 16,5 mln zl, a dofinansowanie z Unii Europejskiej wyniosło 5,09 mln zł.

Ta instalacja została wpisana do rejestru biogazowni rolniczych w 2015 roku. Jej moc wynosi 1,2 MWe. Właścicielem tej biogazowni pozostaje CHP Energia. 

Co ciekawe Pepees nie informował wcześniej w komunikatach giełdowych o zawartej z Orlen Południe przed miesiącem umowie przedwstępnej. Powód takiego działania spółka wytłumaczyła w we wczorajszym komunikacie w następujący sposób:

– Upublicznienie informacji poufnej o zawarciu umowy przedwstępnej zagrażałoby interesom Pepees. Takie zagrożenie w ocenie spółki mogłoby wiązać się z tym, że ujawnienie, że od decyzji Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa zależy nie tylko zbycie nieruchomości, ale też cała transakcja sprzedaży udziałów w CHP Energia sp. z o.o., mogłoby zaburzyć proces decyzyjny po stronie KOWR oraz narażać spółkę na ryzyko prób ingerencji podmiotów trzecich w postępowanie administracyjne prowadzone przez KOWR, doprowadzając, w skrajnym przypadku, do odmowy udzielenia zgody lub przedłużenia procedury jej udzielania poza ostateczny termin na zawarcie umowy przyrzeczonej, co także doprowadzić mogłoby do niedojścia transakcji do skutku – czytamy w komunikacie Pepees.

Dla Orlen Południe to kolejny krok na rynku biogazowym. Pierwszy spółka wykonała pod koniec ubiegłego roku, kupując biogazownię rolniczą w Konopnicy w gminie Rawa Mazowiecka.

REKLAMA

Biogazownia o mocy 1,99 MW została oddana do użytku w styczniu 2012 r. Do procesu fermentacji instalacja wykorzystuje głównie pozostałości z tłoczenia soków z jabłek, a w mniejszym stopniu też inne surowce, m.in. porzeczkę.

Orlen podkreśla, że biogazownia w Konopnicy posiada dobrą lokalizację ze względu na rozległe tereny sadownicze znajdujące się w okolicy, co oznacza stały dostęp do surowca potrzebnego do produkcji biogazu.

Aktualnie instalacja wykorzystywana jest do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej na rynku lokalnym, jednak Orlen Południe planuje jej przekształcenie w wytwórnię biometanu, który będzie dystrybuowany do odbiorców poprzez przyłączenie do sieci dystrybucyjnej. Celem jest rozbudowa zakładu w celu produkcji ok. 7 mln m3 biometanu rocznie, co ma nastąpić w roku 2022.

Program Orlenu mający na celu stworzenie nowej linii biznesowej, obok przejęcia i modernizacji istniejących obiektów, zakłada również budowę własnych instalacji. W tym celu w lipcu 2020 r. został podpisany list intencyjny ze spółką H.Cegielski-Poznań, Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa i Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu. Wspólnie z tymi podmiotami Orlen planuje budowę biogazowni w gospodarstwach rolnych, prowadzonych obecnie przez spółki, nad którymi nadzór właścicielski sprawuje Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Orlen informował, że w przyszłości gospodarstwa te mogłyby stać się własnością lub zostać wydzierżawione od KOWR przez Orlen Południe. Wykonawcą  biogazowni zostałaby zgodnie z porozumieniem H.Cegielski-Poznań, który posiada prawa do licencji na produkcję innowacyjnych biogazowni opartych o polski patent należący do Dynamic Biogas.

Orlen zapewniał, że konstrukcja wprowadzana przez H.Cegielski-Poznań ma wyprzedzać technologicznie konkurencję, stanowiąc tym samym ogromny potencjał dla krajowego rozwoju tej formy odnawialnych źródeł energii.

redakcja@gramwzielone.pl 


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.