Biopaliwa bardziej szkodliwe od ropy?

Biopaliwa bardziej szkodliwe od ropy?
skidrd, flickr cc-by-3.0

Z najnowszego raportu Komisji Europejskiej wynika, że produkcja i spalanie biopaliw generują więcej CO2 niż ma to miejsce w przypadku ropy, a w Brukseli już mówi się o potrzebie rewizji dyrektyw dotyczących energii.

Obecnie w Unii Europejskiej 80% biopaliw produkuje się właśnie z wykorzystaniem rzepaku czy soi, a pozostałą część – głównie ze zbóż. Tymczasem według analiz opracowanych przez dapartamenty energii i zmian klimatycznych Komisji Europejskiej wynika, że skutkiem ubocznym produkcji biopaliw na bazie oleju palmowego jest nadmierna emisja CO2 – większa niż w przypadku spalania ropy – co wynika głównie z dynamicznej ekspansji obszarów pod uprawy roślin energetycznych – kosztem absorbujących CO2 lasów.

O wnioskach raportu poinformowała wpływowa gazeta Euorpean Voice konkludując, że Unii Europejskiej nie uda się w ten sposób zrealizować celów w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych.

REKLAMA
REKLAMA

Biorąc pod uwagę pośredni wpływ produkcji biopaliw na emisję CO2, do 2020 roku częściowe zastąpienie ropy ekologicznymi paliwami przyczyni się do redukcji CO2 nie o 35% – tak jak zakładają unijne cele – a zaledwie o 15% – informuje EV.

Wnioski raportu mogą mieć ponadto kluczowe znaczenie w perspektywie tworzenia nowych dyrektyw dotyczących energetyki i walki ze zmianą klimatu.

– Komisji Europejskiej będzie trudno zignorować wnioski płynące z raportu i fakt, że obecne prawo dopuszcza wykorzystanie biopaliw, które są bardziej szkodliwe dla środowiska niż paliwa kopalne – czytamy w European Voice.

Jak mówi brukselskiej gazecie przedstawiciel departamentu ds. zmian klimatu KE, publikacji raportu będą towarzyszyły propozycje nowelizacji dyrektyw dotyczących energetyki odnawialnej i paliw.