Rosną ceny błękitnych certyfikatów

Rosną ceny błękitnych certyfikatów
Biogazownia rolnicza w Brzeżnie. Foto. Polskie Stowarzyszenie Producentów Biogazu Rolniczego

Błękitne certyfikaty, które są przyznawane producentom energii w biogazowniach rolniczych, funkcjonują na rynku od ostatniej nowelizacji ustawy o OZE, a w obrocie na Towarowej Giełdzie Energii pojawiły się we wrześniu br. W ubiegłym miesiącu ich ceny na TGE ponownie wzrosły i są kilkukrotnie wyższe niż ceny zielonych certyfikatów, które mogą otrzymywać i sprzedawać producenci energii w pozostałych technologiach odnawialnych źródeł energii.

Podczas listopadowych notowań certyfikatów przyznawanych za produkcję energii w biogazowniach rolniczych (instrument POMOZE-BIO), ich średnia cena wyniosła 298,58 zł/MWh i była wyższa o 11,13 proc. wobec średniej ceny odnotowanej w październiku (287,44 zł/MWh).

W listopadzie w stosunku do października zmalał natomiast wolumen transakcji. W ubiegłym miesiącu wyniósł w sumie 15 307 MWh wobec październikowego wolumenu 17 391 MWh,  z czego w przypadku transakcji w notowaniach ciągłych osiągnięto poziom 13 462 MWh wobec 16 683 MWh, a w notowaniach na tzw. fixingu odnotowano sprzedaż tylko 1 845 MWh w listopadzie wobec 707 MWh w październiku.

REKLAMA

Natomiast we wrześniu, który był pierwszym miesiącem notowań błękitnych certyfikatów na TGE, odnotowano sprzedaż 2 886 MWh energii wytworzonej w biogazowniach, a średnia cena wyniosła 277,67 zł.

REKLAMA

Dlaczego błękitnymi certyfikatami można handlować na TGE? Zgodnie z zapisami nowelizacji ustawy o OZE, która weszła w życie 1 lipca 2016 r., w II półroczu 2016 r. został wydzielony obowiązek zakupu świadectw pochodzenia energii  z biogazowni rolniczych i wynosi on 0,65 proc. W zakresie zakupu świadectw z pozostałych OZE (zielonych certyfikatów) obowiązek wynosi w tym czasie 14,35 proc. W tej drugiej puli mieszczą się razem certyfikaty za produkcję energii z farm wiatrowych, elektrowni biomasowych, wodnych czy fotowoltaicznych, a także ze współspalania.

W przyszłym roku obowiązek w zakresie energii z biogazu ma wynosić 0,6 proc. przy obowiązku na poziomie 15,4 proc. dla pozostałych OZE, co powinno podtrzymać znacznie wyższą cenę błękitnych certyfikatów wobec ceny certyfikatów zielonych, których średnia cena na TGE w ubiegłym miesiącu wyniosła zaledwie 42,71 zł/MWh wobec 37,57 zł/MWh w październiku i wobec 119,69 zł w listopadzie 2015 r.

Dodatkowo na wzrost ceny błękitnych certyfikatów może wpłynąć zmniejszenie ich podaży. Część biogazowni, których właściciele korzystają obecnie z błękitnych certyfikatów, może zostać przeniesiona do nowego systemu wsparcia na podstawie zaplanowanych przez rząd aukcji. 

red. gramwzielone.pl