Niemcy rozstrzygnęli pierwszą aukcję dla biomasy

Niemcy rozstrzygnęli pierwszą aukcję dla biomasy
Fot. Phil and Pam Gradwell, flickr cc

Niemiecka federalna agencja Bundesnetzagentur rozstrzygnęła pierwszą aukcję dedykowaną inwestorom planującym budowę elektrowni biomasowych. Do aukcji można było zgłosić również projekty działających elektrowni, aby przenieść je do nowego systemu wsparcia.

W przeciwieństwie do aukcji dla energetyki słonecznej i wiatrowej pierwsza z aukcji dla biomasy, którą ogłosiły niemieckie władze, nie cieszyła się dużym zainteresowaniem inwestorów.

W aukcji, której wyniki ogłosił Bundesnetzagentur, zgłoszono 33 oferty na łączny potencjał rzędu 40,9 MW, podczas, gdy niemieckie władze przewidziały, że mogą przyznać wsparcie dla projektów o mocy 122,4 MW.

REKLAMA

Oczekiwaliśmy, że zgłoszonych zostanie tylko kilka ofert. Ich mała ilość oznacza, że do wsparcia zostaną zakwalifikowane wszystkie zaakceptowane projekty – komentuje Jochen Homann, szef Bundesnetzagentur.

Do wsparcia zakwalifikowano ostatecznie 24 oferty zakładające budowę elektrowni biomasowych o łącznej mocy zaledwie 27,5 MW. W tym 20 ofert dotyczyło istniejących elektrowni biomasowych.

Elektrownie istniejące można było zgłosić do aukcji, jeśli do wyjścia z dotychczasowego systemu wsparcia pozostawało w ich przypadku mniej niż 8 lat.

REKLAMA

Przeciętna, zgłoszona stawka dla wszystkich ofert przeznaczonych do wsparcia wyniosła 0,143 euro/kWh. W przypadku czterech ofert zakładających budowę nowych instalacji średnia wyniosła 0,1481 euro/kWh.  

Ze względu na niespełnienie wymogów formalnych z aukcji wyłączono 9 zgłoszonych ofert na łączną moc 13,36 MW.

Kolejna aukcja dla energetyki biomasowej w Niemczech odbędzie się we wrześniu przyszłego roku.

W tym roku Niemcy przeprowadzili dotąd po dwie aukcje dla inwestorów planujących budowę farm fotowoltaicznych oraz wiatrowych, a także jedną dla morskiej energetyki wiatrowej.

W przypadku fotowoltaiki i lądowej energetyki wiatrowej osiągane ostatnio stawki za energię zbliżają się do poziomu ok. 0,06 euro/kWh. Natomiast w aukcji dla offshore w przypadku części projektów inwestorzy zgłosili oferty zakładające sprzedaż energii bez jakiejkolwiek gwarantowanej stawki i mają rozliczać się wyłącznie na warunkach rynkowych. 

red. gramwzielone.pl