Branża biogazowa pisze do posłów ws. ustawy o OZE

Branża biogazowa pisze do posłów ws. ustawy o OZE
Conergy press

Trzy największe organizacje reprezentujące polski sektor biogazu wystosowały do parlamentarzystów list wspierający projekt nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii, którego procedowaniem zajmują się obecnie posłowie.

Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego, Inicjatywa dla Środowiska, Energii i Elektromobilności oraz Polskie Stowarzyszenie Producentów Biogazu Rolniczego w liście do posłów i senatorów apelują o głosowanie za przyjęciem rządowego projektu nowelizacji ustawy o OZE wraz z ewentualnymi poprawkami – jak podkreślają autorzy listu – mającymi charakter techniczny.

Wśród podmiotów wspierających treść listu znalazło się także kilkanaście przedsiębiorstw gospodarki odpadami.

REKLAMA

W liście podkreślono, że podstawy dla rozwiązań zawartych w projekcie nowelizacji znalazły się w przyjętej przez rząd Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

REKLAMA

W ocenie branży biogazowej projekt ustawy „dobrze wyważa wsparcie dla poszczególnych branż OZE, kreatywnie wspiera koniunkturę rynkową poprzez wprowadzenie alternatywnych mechanizmów wsparcia feed-in tariff oraz feed-in premium, dynamizuje proces przeprowadzania aukcji (…) oraz wprowadza możliwości dla obrotu i dystrybucji zarówno biometanu w krajowej sieci gazowej, jak i biogazu w lokalnych sieciach gazowych, a także umacnia ramy dla tworzenia klastrów energii z udziałem instalacji biogazowych”.

Sygnatariusze listu zwracają również uwagę, że branża biogazowa jest ważnym elementem projektu nowelizacji reprezentującym stabilne źródła produkcji zielonego gazu, energii elektrycznej i cieplnej z dominującą rolą krajowego kapitału inwestycyjnego, przyczyniającym się do powstawania nowych miejsc pracy – często na obszarach wiejskich – oraz zapewniającym dywersyfikację dochodów rolników (biogazownie rolnicze), a także efektywną utylizację odpadów komunalnych (biogazownie składowiskowe i ściekowe).

Treść listu skierowanego przez przedstawicieli branży biogazowej do parlamentarzystów jest dostępna pod tym linkiem.

red. gramwzielone.pl