Dotacja na innowacyjną technologię do przetwórstwa biomasy

Dotacja na innowacyjną technologię do przetwórstwa biomasy
foto: MattJP, flickr cc-by-2.0

Unijna dotacja pomoże w budowie linii do produkcji {więcej}energii z pyłu słomy. 

REKLAMA

Projekt jest realizowany przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego (IMBiGS) z Warszawy. Celem jest budowa pierwszej na świecie instalacji do produkcji energii z pyłu słomy, czyli tzw. biomasy mikronizowanej. Instalacja zostanie umieszczona w mobilnym kontenerze. 

Na swój projekt IMBiGS dostanie 1,82 mln euro dofinansowania z unijnego programu LIFE+. Funkcję punktu kontaktowego programu LIFE+ w Polsce pełni Narodowy Fundszusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. NFOŚiGW ponadto oferuje projektom zakwalifikowanym do otrzymania dotacji z programu LIFE+ dofinansowanie ze środków krajowych, które może pokryć do 95% kosztów kwalifikowanych projektu. 
gr

REKLAMA