Biogazownie dostaną dofinansowanie z WFOŚiGW w Olsztynie

Biogazownie dostaną dofinansowanie z WFOŚiGW w Olsztynie
Dirk Ingo Franke, wikimedia cc-by-3.0

{więcej}WFOŚiGW w Olsztynie rozstrzygnął konkurs na dotacje dla projektów z zakresu energetyki odnawialnej. Wsparcie otrzyma 6 biogazowni. 

W konkursie Działanie 6.2 Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami, poddziałanie 6.2.1 Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii z  Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie przyznał dotacje dla 6 projektów biogazowni rolniczych realizowanych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Na liście beneficjentów znajdują się:

1. Biogazownia rolnicza o mocy 1 MW w Głąbowie (gmina Ryn) realizowana przez firmę Markrol Sp. z o.o. Całkowity koszt projektu to 9,99 mln zł, a wartość przyznanej dotacji to 3,44 mln zł. 

REKLAMA

2. Biogazownia rolnicza w Brzeźnicy (gmina Srokowo) realizowana przez firmę Lorega Bio Sp. z o.o. Całkowity koszt projektu to 9,99 mln zł, a wartość przyznanej dotacji to 3,43 mln zł. 

REKLAMA

3. Rozbudowa biogazowni rolniczej w Boleszynie realizowana przez firmę Biogal Sp. z o.o. Całkowity koszt projektu to 7,26 mln zł, a wartość przyznanej dotacji to 2,4 mln zł. 

4. Biogazownia rolnicza o mocy 0,5 MW w Sławkowie realizowana przez firmę Agro Bio Sp. z o.o. Całkowity koszt projektu to 9,87 mln zł, a wartość przyznanej dotacji to 3,41 mln zł. 

5. Biogazownia rolnicza o mocy 0,99 MW w Kisielicach realizowana przez firmę Bio-Nik Elektra Sp. z o.o. Całkowity koszt projektu to 9,99 mln zł, a wartość przyznanej dotacji to 3,42 mln zł. 

6. Biogazownia rolnicza o mocy 0,5 MW w Rozogach (gmina Sorkwity). Całkowity koszt projektu to 9,9 mln zł, a wartość przyznanej dotacji to 3,42 mln zł. 

gramwzielone.pl