Biogazownie łączą siły w sprzedaży energii

Biogazownie łączą siły w sprzedaży energii
Fot. IEN Energy

Wczoraj odbyło się spotkanie zorganizowane przez IEN Energy Sp. z o.o., spółkę będącą agregatorem, obsługującą kontrakty pomiędzy wytwórcami a odbiorcami energii elektrycznej, a także odpowiadającą za bilansowanie. W spotkaniu uczestniczyli operatorzy ponad 20 biogazowni rolniczych będących klientami IEN Energy w obszarze bilansowania i obrotu energią elektryczną wytworzoną w OZE. Uczestnicy spotkania tworzą grupę wytwórców dysponującą łączną mocą zainstalowaną ponad 20 MW, której produkcja zielonej energii wynosi ponad 122 GWh rocznie.

Na spotkaniu omówiono aktualną sytuację na rynku energii, przyczyny mających miejsce w ostatnim czasie wzrostów cen energii elektrycznej oraz mega trendy w energetyce. Przedstawiono również możliwe scenariusze modelu uczestnictwa w rynku energii przez wytwórców OZE. Jednym z omawianych modeli była sprzedaż energii elektrycznej wytworzonej w stabilnych źródłach OZE do korporacyjnych klientów biznesowych.

Aktualnie energia elektryczna wytworzona przez klientów IEN Energy Sp. z o.o. sprzedawana jest na rynkach Towarowej Giełdy Energii.

REKLAMA

W 2019 roku jako agregator i dostawca usług POB planujemy sprzedaż energii elektrycznej wyprodukowanej przez naszych klientów w biogazowniach rolniczych do dużych odbiorców korporacyjnych zainteresowanych wpisaniem się w aktualne trendy i zużywających 100 proc. energii wytworzonej w OZE – mówi Daniel Raczkiewicz z IEN Energy.

Biogazownie rolnicze jako stabilne źródła wytwórcze są w stanie bardzo precyzyjnie planować produkcję energii elektrycznej, którą następnie na tzw. grafiku IEN Energy jest w stanie sprzedać do dowolnego odbiorcy korporacyjnego, świadcząc jednocześnie temu odbiorcy usługę bilansowania.

IEN Energy obsługuje kompleksowo wszystkie procesy pomiędzy wytwórcami a odbiorcami energii elektrycznej, począwszy od planowania, grafikowania oraz bilansowania energii elektrycznej, również w odniesieniu do umów PPA (Power Purchase Agreement).
 

REKLAMA

Spółka IEN Energy wdrożyła i dostarczyła swoim klientom wiele ciekawych rozwiązań w zakresie usług bilansowania, między innymi dla energetyki cieplnej wdrożyła produkt polegający na autokonsumpcji energii elektrycznej wytworzonej w źródle z energią elektryczną zużywaną m.in. we własnych węzłach cieplnych przyłączonych do sieci OSD, co przynosi realne oszczędności w kwocie ok. 50 zł/MWh.

IEN Energy wdrożyło również projekt wirtualnej elektrowni dla grupy klientów posiadających biogazownię, elektrownię wiatrową, zakłady mięsne, mieszalnie pasz oraz dużą chlewnię.

Energia elektryczna, wytworzona w źródłach OZE, rozliczana jest na potrzeby zużycia odbiorców, a nadwyżki rozliczane są z rynkiem bilansującym przez co zlikwidowano „spread” pomiędzy ceną sprzedaży energii wytworzonej w źródłach, a ceną zakupu energii elektrycznej przez tych odbiorców, natomiast nadwyżka sprzedawana jest w wyższej cenie rynkowej, a nie w cenie określonej przez Prezesa URE, oferowanej przez Sprzedawcę Zobowiązanego.

Zaproponowane przez IEN Energy Sp. z o.o. rozwiązania, podejście spółki do klientów, pokazywanie im nowych możliwości i wywoływanie u nich potrzeb produktowych, jest doskonałym przykładem transformacji rynku energii, dającym realne korzyści wszystkim stronom – dodaje Daniel Raczkiewicz, zajmujący się w IEN Energy Sp. z o.o. rozwojem produktów w obrocie energią elektryczną. 


artykuł sponsorowany