Energa z dotacją na elektrociepłownię na biomasę

Energa z dotacją na elektrociepłownię na biomasę
Energa press

Spółka Energa Kogeneracja Sp. z o.o. pozyskała unijną dotację na budowę opalanego biomasą kogeneracyjnego bloku biomasowego w Elektrociepłowni Kalisz-Piwonice.

Dofinansowanie na ten cel w wysokości 57,82 mln zł pochodzi ze środków Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” 2014-2020, w ramach działania 1.6 „Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe”, które wdrażane jest przez NFOŚiGW w porozumieniu z Ministerstwem Energii.

Całkowity koszt projektu realizowanego w Kaliszu przez spółkę z grupy Energa oszacowano na 151,66 mln zł.

REKLAMA

Inwestycja wsparta ze środków europejskich poprzez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ma umożliwić wyłączenie w Kaliszu z eksploatacji części przestarzałych urządzeń wytwórczych opalanych węglem.

Jak informuje NFOŚIGW, elektrociepłownia Kalisz-Piwonice SA ma rodowód jeszcze przedwojenny. Funkcjonować zaczęła jako elektrownia o mocy 5 megawatów, a krótko po II wojnie światowej, w roku 1945, przekształcona została w elektrociepłownię.

Obecnie – jako spółka skarbu państwa – Elektrociepłownia Kalisz-Piwonice SA należy w przeważającej części do grupy kapitałowej Energa. Zainstalowana w niej moc elektryczna wynosi 8 MW, natomiast moc cieplna sięga 148 MW.

REKLAMA

Dofinansowany projekt przewiduje zbudowanie kogeneracyjnego bloku spalającego biomasę o mocy ok. 11 MWe i 22 MWt. Blok będzie korzystał z biomasowego paliwa w postaci zrębków drzewnych.

W konsekwencji elektrociepłownia uzyska dodatkową zdolność wytwarzania energii elektrycznej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji – 11,3 MWe oraz energii cieplnej – 21,3 MWt.

Wśród wskaźników efektu ekologicznego wynikającego z uruchomienia kogeneracyjnego bloku biomasowego przewidziano zmniejszenie zużycia energii pierwotnej o 127 482,51 GJ/rok. Z kolei szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych ma wynieść 574 410,35 tony równoważnika CO2/rok.

Nowy blok opalany paliwem biomasowym zostanie wybudowany na terenie kaliskiej elektrociepłowni do końca 2021 r.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.