Jakie bariery czekają na inwestora w branży biogazowni rolniczych?

Jakie bariery czekają na inwestora w branży biogazowni rolniczych?
Agentur für Erneuerbare Energien e.V. 1

{więcej}Rozwój biogazowni rolniczych w Polsce utrudniają nieprecyzyjne przepisy związane z budową i funkcjonowaniem tego rodzaju instalacji. 

Barierą, z którą muszą się zmierzyć inwestorzy budujący biogazownie, jest przede wszystkim niestabilny system wsparcia, który uniemożliwia dokładne oszacowanie przychodów i kosztów związanych z funkcjonowaniem projektów biogazowych. 

Dodatkowym problemem, który pojawił się w tym roku, jest nadpodaż zielonych certyfikatów i spadek ich cen, co pogarsza finansowe perspektywy działalności biogazowni. 

REKLAMA
REKLAMA

– W sytuacji, gdy zdecydowana większość energii dostarczanej z OZE w Polsce opiera się na instalacjach współspalania zasilanych biomasą, biogazownie muszą walczyć o utrzymanie opłacalności. Ta natomiast spada wraz ze spadkiem cen tzw. zielonych certyfikatów, których nadpodaż powstaje w wyniku dotowania państwowych koncernów energetycznych – PAP cytuje Zofię Ossowską z firmy BioEnergy Project. 

Jak podaje Polska Agencja Prasowa, powołując się na ekspertów sektora biogazowego, koszt budowy biogazowni rolniczej to obecnie około 4 mln euro w przeliczeniu na 1 MW zainstalowanej mocy. 

Przedstawiciele branży biogazowej zwracają ponadto uwagę m.in. na brak jasnych przepisów w zakresie lokalizacji biogazowni. – Uregulowania prawne powinny zawierać w szczególności jasne zasady, co do statusu obszarów przeznaczonych pod biogazownie rolnicze – czy mogą one pozostać terenami rolniczymi czy konieczne jest ich przekształcenie – Polska Agencja Prasowa cytuje Łukasza Wilczyńskiego z KWE Technika Energetyczna. 
gramwzielone.pl