"RZ": Ministerstwo Skarbu Państwa nie zgadza się na ograniczenie wsparcia dla współspalania

"RZ": Ministerstwo Skarbu Państwa nie zgadza się na ograniczenie wsparcia dla współspalania
foto: PGE press

{więcej}Opóźnienia w przyjęciu przez rząd projektów ustaw energetycznych wynikają w dużej mierze z braku zgody poszczególnych ministerstw co do wysokości wsparcia dla energetyki odnawialnej.

Jak informuje dzisiaj „Rzeczpospolita”, jednym z hamulcowych projektu ustawy o OZE i całego tzw. dużego trójpaku energetycznego jest w rządzie Ministerstwo Skarbu Państwa. 

„RZ” powołuje się na pismo wysłane przez resort skarbu do Komitetu Stałęgo Rady Ministrów, w którym MSP domaga się utrzymania obecnych wielkości dopłat dla działających instalacji współspalania do roku 2017, a także podniesienia współczynnika korekcyjnego dla nowych instalacji współspalania w zapisanym w projekcie ustawy o OZE nowym systemie zielonych certyfikatów. 

REKLAMA
REKLAMA

Zgodnie z propozycjami resortu gospodarki, które wsparcie dla współspalania chce znacząco ograniczyć, w projekcie ustawy o OZE zapisano, że po wejściu w życie nowego systemu współspalanie będzie otrzymywać 30% obecnego wsparcia – dzięki wprowadzeniu dla niego tzw. współczynnika korekcyjnego na poziomie 0,3. 

Tymczasem zdaniem cytowanej przez „Rzeczpospolitą” Anny Ogniewskiej z Greenpeace, propozycje zwolenników współspalania w rządzie zakładają podniesienie współczynnika korekcyjnego dla współspalania do ok. 0,8 – 0,9. 

Janusz Pilitowski z resortu gospodarki jeszcze w ubiegłym tygodniu podkreślał, że ograniczenie wsparcia dla współspalania w ustawie o OZE  jest konieczne, aby przeciwdziałać problemowi nadpodaży zielonych certyfikatów, która skutkuje drastycznym spadkiem ich cen i do której w dużej mierze przyczynił się dynamiczny rozwój technologii współspalania otrzymującej już ponad połowę wydawanych przez URE zielonych certyfikatów w ramach obecnie funkcjonującego systemu wsparcia dla energetyki odnawialnej. 
gramwzielone.pl