Rusza projekt "Biogazownia – przemyślany wybór"

Rusza projekt "Biogazownia - przemyślany wybór"
foto: BIOGAS-HOCHREITER, wikimedia cc-by-3.0

{więcej}W Polsce istnieje dziś tylko niecałe 30 biogazowni rolniczych (dane z października 2012 r.). Dla porównania:  w Niemczech było ich w 2011 r. kilka tysięcy, a w 4-krotnie mniejszej od Polski Austrii – 300. Choć nasz kraj należy do tych państw UE, które mają największy potencjał rozwoju w tej dziedzinie. Biogazownie mają wiele zalet. Są proekologiczne, będąc odnawialnymi źródłami energii, neutralizując uciążliwe odpady rolne i przyczyniając się do obniżenia emisji gazów cieplarnianych.

Polska powinna, a wręcz musi – ze względu na zobowiązania naszego kraju wobec UE – wykorzystywać w coraz większym stopniu odnawialne źródła energii. Do najlepszych wśród tych źródeł w naszych warunkach należą właśnie biogazownie. Z wielu powodów. Przede wszystkim dlatego, że – w przeciwieństwie do wiatraków, elektrowni słonecznych czy wodnych – mogą produkować energię niemal bez przerwy. Poza tym świetnie wpisują się w ideę energetyki rozproszonej, dają nowe miejsca pracy na terenach wiejskich, wspomagają ich rozwój oraz modernizację polskiego rolnictwa.

Dlatego też Instytut na rzecz Ekorozwoju (InE) we współpracy z Instytutem Energetyki Odnawialnej (IEO) realizują projekt pt. „Biogazownia – przemyślany wybór”, który ma na celu oswoić Polaków (w szczególności mieszkańców wsi i małych miast, rolników i samorządowców) z problematyką biogazowni oraz dostarczyć im kompleksowej, obiektywnej i rzetelnej wiedzy na ten temat. Projekt ma zasięg ogólnopolski. Jednak większość działań prowadzona będzie na terenach, gdzie trwa lub planuje się budowę biogazowni i gdzie inwestycje takie wzbudzają niepokój, a nawet konflikty i protesty.

REKLAMA

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie i upowszechnienie wiedzy na temat korzyści, jakie niosą ze sobą dla społeczności lokalnych biogazownie rolnicze (przy ich odpowiednim zlokalizowaniu oraz przy właściwym zaprojektowaniu i eksploatacji tych instalacji).

REKLAMA

Dzięki naszemu projektowi samorządowcy oraz przyszli inwestorzy będą mogli zaznajomić się z aktualnymi przepisami i warunkami techniczno-ekonomicznymi, dotyczącymi biogazowni. A także poznać reguły prawidłowej lokalizacji, projektowania, budowy i eksploatacji biogazowni. Poszerzenie kompetencji i wiedzy zarówno inwestorów, jak i władz lokalnych, zwiększy zainteresowanie inwestycjami w biogazownie, zachęci do nich. Z kolei przybliżenie tej tematyki mieszkańcom, przedstawienie i promowanie dobrych przykładów takich inwestycji zwiększą akceptowalność społeczną dla tego źródła energii.

W ramach projektu powstaną dwie broszury na temat biogazowni, skierowane do samorządów i do obywateli. Przy ich pomocy będziemy poszerzać wiedzę inwestorów oraz społeczności lokalnych w tej dziedzinie. Publikacje będą zawierać podstawowe informacje związane z realizacją inwestycji biogazowych, w tym także te, które bezpośrednio dotyczą zagadnień związanych z oddziaływaniem na lokalne społeczności. Czytelnicy poznają korzyści środowiskowe i społeczno-ekonomiczne, wynikające z funkcjonowania biogazowni w ich najbliższym sąsiedztwie.

Pracownicy urzędów gmin pogłębią swoją wiedzę podczas szkoleń w terenie, a wszyscy zainteresowani tematyką biogazowni będą mogli korzystać z uruchomionego na stronie internetowej projektu e-learningu. Każdy, kto ukończy bezpłatny kurs internetowy otrzyma certyfikat poświadczający zdobytą wiedzę. Na stronie internetowej rozbudowywać  będziemy również bazę informacji o biogazowniach oraz wykaz dobrych praktyk. Bardziej dociekliwi będą mogli zasięgnąć rady eksperta w kąciku poradniczym.

Naszym celem jest przełamanie negatywnych stereotypów, rozwianie nieprawdziwych mitów, jakimi owiane są biogazownie rolnicze, zmniejszenie niechęci do nich. Jak również przekonanie Polaków, że biogazownie to tania, czysta i przyjazna dla środowiska energia, sposób na poprawienie jakości życia na wsi (poprzez bezpieczną i nieuciążliwą dla otoczenia utylizację odpadów rolnych, np. gnojowicy, którą teraz rolnicy wywożą na pola, a która może być surowcem dla biogazowni, gdzie jej fetor jest „neutralizowany”) oraz dodatkowe źródło dochodów dla rolników, mieszkańców wsi i inwestorów.

Projekt pt.„Biogazownia rolnicza – przemyślany wybór” trwać będzie od października 2012 do marca 2014 i jest realizowany przy wsparciu finansowym Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Instytut na rzecz Ekorozwoju