Wszystkie nowe budynki od 2030 roku mają być zeroemisyjne

Wszystkie nowe budynki od 2030 roku mają być zeroemisyjne
Kadri Simson. Fot. Komisja Europejska

Komisja Europejska zaprezentowała najnowsze propozycje w obszarze legislacji dotyczącej efektywności energetycznej, aby dostosować ją do nowych założeń unijnej polityki klimatycznej. Jeśli za przyjęciem nowych regulacji opowiedzą się inne instytucje Unii Europejskiej, wówczas wymogi dotyczące efektywności energetycznej w budownictwie zostaną wyraźnie podniesione.

Obecnie sektor budownictwa jest największym konsumentem energii w Unii Europejskiej. Zużywa 40 proc. energii, co przekłada się na 36 proc. emisji CO2 generowanych na terenie UE.

Komisja Europejska chce mocno ograniczyć zużycie energii w budynkach już w perspektywie obecnej dekady. Zapowiedziała to wczoraj unijna komisarz ds. energii Kadri Simson, prezentując nowy pakiet regulacji dotyczących efektywności energetycznej.

REKLAMA

– Budynki w Unii Energetycznej nie są efektywne energetycznie i nadal są zasilanie głównie paliwami kopalnymi. Musimy szybko coś z tym zrobić, ponieważ ponad 85 proc. wybudowanych dotąd budynków nadal będzie stało w roku 2050, kiedy Europa na być neutralna klimatycznie. Poprawa efektywności to także odpowiedź na wysokie ceny energii. Najmniej efektywne budynki konsumują kilkakrotnie więcej energii niż nowe lub poddane odpowiedniej renowacji, i to właśnie w takich budynkach mieszkają najbiedniejsi, którzy mają trudności z opłaceniem rachunków – powiedziała Kadri Simson.

Zgodnie z najnowszą propozycją Komisji Europejskiej dotyczącą nowelizacji dyrektywy o efektywności energetycznej budynków wszystkie nowe budynki, które będą powstawać od 2030 roku na terenie Unii Europejskiej, będą musiały spełniać warunek zeroemisyjności.

Jeszcze szybciej ten warunek ma zostać wprowadzony w przypadku inwestycji w budynki należące do sektora publicznego. Nowe obiekty użyteczności publicznej będą musiały charakteryzować się zeroemisyjnością już od 2027 roku. 

Jak podkreśla Komisja Europejska, uzyskanie zeroemisyjności w nowych budynkach będzie wymagać zastosowania w nich  odnawialnych źródeł energii.

Nowe propozycje Brukseli dotyczą również podniesienia standardów efektywności energetycznej w istniejących budynkach. KE chce, aby poziom efektywności G dla przynajmniej 15 proc. budynków, które charakteryzują się najniższym stopniem efektywności energetycznej, został podniesiony do poziomu F.

Dla budynków niemieszkalnych ten standard ma zostać spełniony do 2027 roku, natomiast dla budynków mieszkalnych zaproponowany warunek ma zostać osiągnięty najpóźniej w 2030 roku.

REKLAMA

Jak podkreśla Komisja, ta regulacja ma spełniać jednocześnie dwa cele: zmniejszenie emisyjności w budownictwie, ale także redukcję skali ubóstwa energetycznego.

Aby nowe regulacje dotyczące efektywności energetycznej były ważniejszym elementem rynku nieruchomości, Komisja Europejska chce, aby świadectwa efektywności energetycznej zawierały dokładniejsze i bardziej przejrzyste informacje i aby obowiązek ich przedstawienia został rozszerzony na budynki poddawane renowacji oraz nowe obiekty należące do sektora publicznego.

Świadectwa mają być obowiązkowym elementem ofert sprzedaży i najmu domów, a obligatoryjnie w ofertach sprzedaży i najmu ma być wskazywana klasa energetyczna – od 2025 roku mieszcząca się w przedziale od A do G.

Komisja Europejska chce ponadto, aby państwa członkowskie w większym stopniu uwzględniały plany dotyczące renowacji budynków w swoich strategiach energetycznych – w tym w wysyłanych do Brukseli krajowych planach na rzecz energii i klimatu. W ten sposób będzie można w większym stopniu kontrolować postępy osiągane w tym zakresie.

Bruksela chce napędzać proces renowacji także zachętami dla sektora finansowego, aby w większym stopniu wspierał inwestycje w poprawę efektywności energetycznej budynków – zwłaszcza zamieszkiwanych przez gospodarstwa domowe posiadające niższe dochody. Z drugiej strony od 2027 roku wykluczone ma zostać wsparcie finansowe dla inwestycji w domowe źródła ogrzewania bazujące na paliwach kopalnych.

Planowane jest także wdrożenie regulacji, które przełożą się na szerszy dostęp w budynkach do punktów ładowania samochodów elektrycznych.

Obowiązkowym elementem krajowych strategii dotyczących efektywności energetycznej w budownictwie ma być cel wycofania paliw kopalnych z ciepłownictwa i chłodnictwa najpóźniej do roku 2040.

Realizacja tego warunku jest konieczna do osiągnięcia zeroemisyjności wszystkich budynków na terenie Unii Europejskiej do roku 2050 – zgodnie z unijnym celem neutralności klimatycznej.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.