Sąd: Enea nadużywała pozycji dominującej na rynku dystrybucji energii

Sąd: Enea nadużywała pozycji dominującej na rynku dystrybucji energii
foto: a_whisper_of_unremitting_demand, flickr cc-by

{więcej}Do takiego wniosku doszedł Sąd Apelacyjny w Warszawie, który tym samym potwierdził wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (SOKiK) uznający zgodnie ze stanowiskiem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), że Energa Operator nadużywała pozycji dominującej na rynku dystrybutorów energii w zakresie ustalania wysokości opłat za przyłączenie do sieci.

UOKiK zakwestionował regulację stosowaną przez Enea Operator w umowach o przyłączenie, zgodnie z którą w przypadku zamówienia mocy umownej mniejszej niż przyłączeniowa, ta niższa wartość automatycznie stawała się mocą przyłączeniową, a tymczasem wysokość opłaty za przyłączenie do sieci była ustalana przez Eneę dla większej mocy.

REKLAMA

W efekcie klienci Enei w celu uzyskania planowanej mocy musieli ponownie wnieść opłatę za przyłączenie w związku ze zwiększeniem mocy przyłączeniowej do wielkości, którą wcześniej zamawiali.

REKLAMA

W efekcie niekorzystnego dla Enea Operator wyroku spółka będzie musiała zapłacić karę w wysokości 238,99 tys. zł za nieuzasadnione – zdaniem sądu – pobieranie wyższych opłat za przyłączenie do sieci. Sąd Apelacyjny w Warszawie obniżył wysokość kary, którą SOKiK wyznaczył na 478 tys. zł. Wyrok warszawskiego Sądu Apelacyjnego jest prawomocny.

gramwzielone.pl