GE:nowe technologie oświetleniowe to redukcja kosztów energii o 40-70%

Połączenie zmian klimatycznych, produktywności oraz innowacyjności metodą na zwiększenie efektywności energetycznej 

 

Agostino Renna, Prezes GE Lighting na Europę, Bliski Wschód i Afrykę

REKLAMA

 

 

Moim zdaniem na sektor oświetleniowy, sam w sobie przechodzący największe przemiany na przestrzeni ostatnich stu lat, oddziałują trzy globalne trendy o fundamentalnym znaczeniu.

 

REKLAMA

Pierwszy trend to zwiększone zainteresowanie zmianami klimatycznymi, spowodowane dwoma czynnikami: rosnącą liczbą ludności na świecie oraz bardziej widocznym dążeniem ludzi do coraz wyższego poziomu życia. W przeciągu kolejnych 20-25 lat czeka nas jeszcze większe zapotrzebowanie na energię. Od zarania dziejów do wytwarzania energii wykorzystujemy paliwa kopalne, które w procesie spalania emitują związki węgla powodujące globalne ocieplenie. Problem ten możemy rozwiązać na dwa sposoby. Po pierwsze możemy bardziej odpowiedzialnie wytwarzać energię, a po drugie – wykorzystywać mniejszą ilość energii w przeliczeniu na jednostkę produkcji, czyli uzyskać wyższą efektywność energetyczną. W tym miejscu warto wspomnieć o oświetleniu, które pochłania 20% globalnie wytwarzanej energii.  Aktualnie nowe technologie oświetleniowe umożliwiają nam oszczędności rzędu 40-70% energii zużywanej przez oświetlenie konwencjonalne. Reprezentowana przeze mnie branża oświetleniowa oraz trend zmian klimatycznych posiadają pewien wspólny element. Spośród wszystkich możliwych strategii obniżania emisji dwutlenku węgla do atmosfery, jakie możemy sobie wyobrazić, wprowadzenie ekonomicznego oświetlenia daje najlepsze rezultaty. 

 

Kolejny trend to zjawisko zwane przez GE Internetem Przemysłowym, stanowiącym połączenie dużych maszyn/urządzeń oraz komputerów. Obecnie posiadamy możliwość zastosowania inteligentnych rozwiązań w produktach oświetleniowych, co pozwala nam na generowanie danych stosowanych w podejmowaniu decyzji, a to z kolei prowadzi do zwiększenia produktywności. Możliwości te zawdzięczamy przejściu z rozwiązań analogowych na cyfrowe, zapoczątkowanemu rozwojem technologii LED.

 

Trzeci trend to odrodzenie przedsiębiorczości w dużych korporacjach, które stają się szybsze, bardziej kreatywne oraz innowacyjne poprzez inwestowanie w projekty mające na celu opracowanie nowych technologii i modeli biznesowych do wykorzystania w przyszłości. Przykładowo, w GE wdrożyliśmy program “Fast Works”. Umożliwia on eksperymenty otwierające drogę do opracowania nowych pomysłów komercyjnych.

 

W kontekście potencjału, jaki oferują rozwiązania LED w zakresie kluczowych zagadnień, takich jak zmiany klimatyczne, produktywność, innowacyjność i efektywność energetyczna, widać że właśnie teraz nadszedł idealny czas na postęp w tych kwestiach.