Sejm przyjął ustawę o charakterystyce energetycznej budynków

Sejm przyjął ustawę o charakterystyce energetycznej budynków
foto: Kancelaria Sejmu RP

Po dwóch miesiącach procedowania Sejm uchwalił ustawę, która zgodnie z wymogami unijnego prawa, wprowadzi nowe standardy w zakresie budownictwa energetycznego, w tym dotyczące certyfikacji energetycznej budynków. Na jej podstawie m.in. wszystkie nowe budynki publiczne oddawane do użytku od 2018 r. będą musiały spełniać wysokie standardy w zakresie oszczędności energii. 

Ustawa o charakterystyce energetycznej budynków dostosowuje polskie przepisy do unijnych i wdraża postanowienia dyrektywy 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków oraz kontroli systemów ogrzewania i systemów klimatyzacji w budynkach. Mają one przyczynić się do poprawy efektywności energetycznej przez rozszerzenie i udoskonalenie systemu certyfikacji energetycznej budynków oraz kontroli systemów ogrzewania i systemów klimatyzacji.

– Efektem proponowanych regulacji ma być upowszechnienie informacji o jakości energetycznej budynków i ich części, o potencjalnych kosztach użytkowania, a także wytycznych dotyczących poprawy efektywności energetycznej. Ustawa trafi teraz do Izby drugiej – informuje Kancelaria Sejmu. 

REKLAMA

Ustawa wprowadza wymóg wykonywania świadectw energetycznych dla wszystkich większych budynków o powierzchni przekraczającej 500 m2 i 250 m2 od lipca 2015 r. – w przypadku budynków zajmowanych przez administrację publiczną. Bez tego nie będzie możliwa ich sprzedaż lub wynajęcie. Tym obowiązkiem mają ponadto zostać objęte też budynki, których właściciele dysponują spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu. 

Z obowiązku certyfikacji energetycznej dalej zwolnione będą domy budowane na prywatny użytek, a także zabytkowe kamienice, kościoły czy budynki mieszkalne użytkowane nie dłużej niż przez 4 miesiące w roku. 

Ustawa implementuje też obowiązek umieszczenia w widocznych miejscach kopii świadectwa charakterystyki energetycznej w budynkach o powierzchni przekraczającej 500 m2. 

Świadectwo energetyczne będzie ważne przez 10 lat. Straci ono jednak wcześniej ważność, gdy w danym budynku zostaną przeprowadzone prace zmieniające jego parametry zużycia energii. 

Wszystkie budynki posiadające certyfikaty energetyczne zostaną ujęte w specjalnym rejestrze prowadzonym przez resort infrastruktury, w którym prowadzony będzie też wykaz osób uprawnionych do sporządzania świadectw oraz do prowadzenia kontroli systemów ogrzewania i klimatyzacji. 

REKLAMA

Ministerstwo infrastruktury będzie też odpowiedzialne za opracowywanie krajowego planu działań w zakresie efektywności energetycznej w budownictwie.

W Sejmie wprowadzono do projektu ustawy przygotowanego wcześniej przez rząd m.in. zasadę, zgodnie z którą osoby wydające świadectwa energetyczne nie będą mogły robić tego w przypadku nieruchomości, którymi są właścicielami lub którymi zarządzają. 

Ponadto, posłowie przyjęli poprawkę, zgodnie z którą zmniejszono moc kotłów, które będą podlegały obowiązkowi okresowych przeglądów. Wcześniej do ustawy wpisano próg 30 kW, a teraz obniżono go do 20 kW. 

Ustawa rozszerzy też grono osób uprawnionych do wystawiania świadectw energetycznych. Dołączą do niego – oprócz osób z odpowiednimi studiami podyplomowymi – również inżynierowie i osoby z uprawnieniami budowlanymi. 

Ustawa wejdzie w życie po 6 miesiącach od jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Niedawno Komisja Europejska skierowała przeciwko Polsce pozew do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w związku z opóźnieniami, które ma nasz kraj w implementacji przepisów dotyczących promowania energooszczędności w budownictwie.

Bruksela chce w związku z tym nałożenia na nasz kraj kary w wysokości 96,7 tys. euro liczone za każdy dzień zwłoki we wdrożeniu unijnych przepisów. 

Projekt ustawy o charakterystyce energetycznej budynków [PDF]

gramwzielone.pl