Powstała Krajowa Platforma Technologicznej Energetyki

 

W piątek 19 listopada podpisano „Deklarację w sprawie powołania Krajowej Platformy Technologicznej”. Czym zajmie się nowa instytucja i jakie korzyści z jej funkcjonowania mogą mieć odbiorcy energii? {więcej}

Krajową Platformę Technologicznej Energetyki, obok Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Urzędu Regulacji Energetyki i Agencji Rozwoju Przemysłu tworzą również: Izba Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii, Krajowa Agencja Poszanowania Energii, Politechnika Łódzka, PGE Operator, a także Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego.

Jednym z priorytetowych zadań KPTE będzie rozwijanie koncepcji Smart Grid, a także jej implementowanie w poszczególnych firmach czy jednostkach terytorialnych.

REKLAMA

NFOŚiGW zadeklarował, że na rozwój Smart Grid przeznaczy w latach 2011-2017 około 500 mln zł. Środki, które udostępni Fundusz, poszczególne podmioty będą mogły pozyskać na drodze konkursu. W celu realizacji inwestycji z zakresu tzw. inteligentnych sieci przy wykorzystaniu środków NFOŚiGW wydzielone zostaną obszary, na których będą realizowane pilotażowe projekty. Opracowywany jest już plan rozwoju Smart Grid w Specjalnej Strefie Ekonomicznej Euro Park Mielec.

Inteligentne sieci to jeden z przykładów innowacyjnych rozwiązań w energetyce. To właśnie opracowywanie nowych technologii i ich adaptacja do polskiego systemu energetycznego ma być nadrzędnym celem Krajowej Platformy Technologicznej Energetyki.

REKLAMA

Na działalności KPTE zyskać mają konsumenci energii. Dzięki implementowaniu nowoczesnych rozwiązań ma się poprawić jakość usług świadczonych przez firmy z branży energetycznej – m.in. dzięki zastosowaniu technologii informatycznych i telekomunikacyjnych.

– W chwili obecnej podstawowe cele polityki regulacyjnej to wprowadzenie efektywnej konkurencji w interesie konsumentów i nacisk na innowacje, który musi prowadzić w dłuższym okresie czasu do zmiany modelu regulacji. W interesie gospodarki, energetyka musi wziąć aktywny udział w wyścigu innowacyjnym i otworzyć się na nowoczesne technologie przyjazne konsumentom, zapewniające zrównoważony rozwój i większe bezpieczeństwo dostaw – przekonywał podczas piątkowego spotkania Mariusz Swora, prezes URE i inicjator Platformy.

KPTE ma inicjować współpracę m.in. organizacji konsumenckich, firm, jednostek administracji i innych podmiotów w zakresie projektów mających na celu wzrost dostępności, niezawodności usług związanych z konsumpcją energii elektrycznej, a także poprawy efektywności i niezależności energetycznej w obrębie wybranych regionów.

Platforma stawia sobie za cel także propagowanie wiedzy na wyżej wymienione tematy i zwiększanie świadomości w tym zakresie wśród odbiorców energii.


Źródło: URE

Red. Gramwzielone.pl