Białystok: dotacje na wymianę pieców m.in. na kolektory słoneczne

Białystok: dotacje na wymianę pieców m.in. na kolektory słoneczne
Tadeusz Truskolaski, prezydent Białegostoku. Fot. Marcin Jakowiak, UM Białystok

Miasto Białystok wdraża projekt „Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w Białymstoku”, w ramach którego dofinansuje wymianę pieców węglowych na gazowe albo instalację kolektorów słonecznych.

W ramach projektu do 2019 roku Białystok planuje objęcie dofinansowaniem 450 gospodarstw domowych.

 Chcemy finansowo pomóc mieszkańcom w wymianie starych, nieekologicznych pieców lub palenisk węglowych i zastąpieniu ich nowoczesnymi piecami gazowymi – komentuje prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski. – Podejmujemy różne działania, aby jakość powietrza w naszym mieście była jak najlepsza, bo od tego również zależy nasze zdrowie.

REKLAMA

W programie jest też możliwość pozyskania dofinansowania na instalację kolektorów słonecznych.

Miasto chce kupić i zamontować w prywatnych mieszkaniach w sumie 225 kotłów gazowych oraz 225 kolektorów słonecznych. Pierwsze instalacje zrealizowane z dofinansowaniem z UM w Białymstoku mają powstać jeszcze w tym roku.

REKLAMA

Koszt projektu jest szacowany na 8 mln zł, z czego blisko 7 mln zł ma stanowić dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wkład własny mieszkańca ma wynosić 15 proc. kosztów instalacji nowego pieca lub kolektora (w zależności od rodzaju instalacji kwota powinna wynieść od 2,1 tys. zł do 3 tys. zł).

Mieszkańcy zainteresowani udziałem w projekcie będą mogli składać deklaracje przystąpienia do niego tylko od 6 do 14 lutego br.

Kryteria wyboru projektów, które otrzymają dofinansowanie, określa regulamin projektu. Największą szansę na pozyskanie dotacji mają właściciele najstarszych i najbardziej zużytych urządzeń grzewczych, zlokalizowanych na terenie Białegostoku.

W przypadku równej liczby punktów stosowane będą kryteria społeczno-ekonomiczne. Pod uwagę będą brane gospodarstwa domowe, które tworzą rodziny wielodzietne, zastępcze, osoby niepełnosprawne lub pobierające świadczenia rodzinne.

red. gramwzielone.pl