Co znajdzie się w nowej dyrektywie o efektywności energetycznej?

http://ec.europa.eu/energy/efficiency/eed/doc/2011_directive/country/20110622_energy_efficiency_directive_pl_citizen_summary.pdf

http://ec.europa.eu/energy/efficiency/eed/doc/20120424_energy_council_non_paper_efficiency_en.pdf

REKLAMA