Superinteligentny budynek powstał w Świdnicy

Superinteligentny budynek powstał w Świdnicy
CTE press

18 maja w Świdnicy zostanie oficjalnie {więcej}zainaugurowane powstanie superinteligentego budynku, który będzie siedzibą Centrum Technologii Energetycznych. Jakie technologie znajdą w nim zastosowanie?

Budynek, który będzie siedzibą Centrum Technologii Energetycznych, posłuży celom badawczo-rozwojowym nowych technologii do zmniejszania zużycia energii oraz wytwarzania ciepła, prądu. Wszelkie dane wysyłane przez testowane urządzenia gromadzone są tu w centralnym komputerze, dokąd docierają za pośrednictwem 22 kilometrów kabli. 

Kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne, powietrzne i głębinowe pompy ciepła z pionierską metodą regeneracji dolnego źródła, specjalnie wykonany elektroniczny system zarządzania budynkiem, agregat wody lodowej, nowoczesna klimatyzacja oparta na freecoolingu, wykorzystanie biomasy w ogrzewaniu, specjalnie zamówione okna o najniższym w Polsce współczynniku przenikania (0,55), inteligentne systemy pozyskiwania, akumulowania, przekazywania i odzyskiwania ciepła – to wszystko znajdziemy w Centrum Technologii Energetycznych.

REKLAMA
REKLAMA

Niektóre z tych rozwiązań, z których każde związane jest z energetyką odnawialną, to nowość na skalę światową. Tak jak patentowana właśnie metoda całorocznego magazynowania ciepła i energii elektrycznej uzyskanych ze słońca za pomocą nietypowego, parabolicznego kolektora słonecznego, nadążnego, a więc przesuwającego się w ślad za promieniami słonecznymi, by uzyskać z nich jak najwięcej ciepła. Pod kolektorem znajduje się innowacyjny akumulator wykonany ze złoża mineralnego, którego jeszcze nikt na świecie nie używa.
 
Budynek Centrum jest nafaszerowany elektroniką właśnie po to, by dane wpływające z testowanych urządzeń przetwarzać i wyciągać z nich wnioski. Wnioski będą służyć dalszym badaniom lub projektom rozwojowym, w tym wspomnianej na początku instalacji akumulatora ciepła i prądu skojarzonej z kolektorem, ale także weryfikacji tego, co już na rynku funkcjonuje.

Centrum Technologii Energetycznych powstało z inicjatywy Stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość w ścisłej współpracy z Politechniką Wrocławską oraz Dolnośląskim Klastrem Energii Odnawialnej. Centrum Technologii Energetycznych to inwestycja o wartości przekraczającej 12 mln zł. Większość pieniędzy na jej realizację pochodzi z działania 5.1 „Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym” Programu Innowacyjna Gospodarka.

Zapraszamy Państwa na uroczyste otwarcie Centrum, będzie to  wyjątkowa  okazja, by pod opieką eksperta poznać budynek od strony technologii oraz potencjału w zakresie korzyści funkcji badawczo-rozwojowej obiektu.

Więcej informacji na temat uroczystego otwarcia dostępne pod adresem: www.fea.pl/cte lub pod numerem telefonu + 48 74 8549031.