Geotermalna inwestycja za 15,5 mln zł

Geotermalna inwestycja za 15,5 mln zł
Geotermia Pyrzyce. Fot Google

W położonych w woj. zachodniopomorskim Pyrzycach zakończyła się budowa nowego odwiertu geotermalnego. Prace dofinansował Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Najważniejszą częścią zadania było wykonanie nowego otworu wydobywczego Pyrzyce GT-1 bis do głębokości 1645 metrów poniżej powierzchni terenu.

Wartość zadania polegającego na budowie odwiertu GT-1 bis to prawie 15,5 miliona złotych, z czego 13,9 mln zł to pożyczka ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

REKLAMA

Efektem ekologicznym nowej inwestycji, którą zrealizowała Geotermia Pyrzyce, będzie ograniczenie emisji do atmosfery dwutlenku węgla i innych szkodliwych substancji o prawie 2400 ton rocznie.

Aktualnie pyrzycka spółka dysponuje czterema otworami zatłaczającymi oraz jednym wydobywczym.

Pyrzycka geotermia działa już od roku 1997. Spod ziemi wydobywana jest woda o temperaturze ponad 60 stopni Celsjusza.

REKLAMA

Jak informuje spółka Geotermia Pyrzyce, temperatura wód termalnych złoża w pobliżu Pyrzyc wynosi 64 st. C, a głębokość otworów to 1640 m. W okresie letnim ciepłownia uzyskuje przychody, sprzedając ciepłą wodę użytkową na potrzeby indywidualnych odbiorców, natomiast w okresie grzewczym energia cieplna jest dystrybuowana kilku przedsiębiorstwom produkcyjnym oraz mieszkańcom miasta.

Przy dodatnich temperaturach zewnętrznych produkcja pochodząca z układu geotermalnego pokrywa zapotrzebowanie odbiorców, natomiast przy spadku temperatur woda jest dogrzewana poprzez udział kotłów gazowych.

W procesie technologicznym woda termalna stosowana jest w obiegu zamkniętym, a po oddaniu ciepła wodzie sieciowej, co ma miejsce w wymienniku, przepływa rurociągiem do przyporządkowanych otworów zatłaczających GT-2 i GT-4, schładzając się do niższej temperatury. Szczytowym źródłem ciepła są 4 wysokosprawne gazowe kotły kondensacyjne o łącznej mocy 40 MW. W celu zwiększenia stopnia wykorzystania energii cieplnej wody geotermalnej zastosowano dwie absorpcyjne pompy grzejne – informuje Geotermia Pyrzyce.

Ciepło odebrane wodzie geotermalnej stanowi około 55 proc. obliczeniowego zapotrzebowania miasta na ciepło. Woda wypełniająca rurociągi ciepłownicze oraz obieg wysokotemperaturowy jest uzdatniana przy wykorzystaniu wymienników jonitowych oraz instalacji do odwróconej osmozy.

Sieć ciepłownicza o łącznej długości około 15 km doprowadza ciepłą wodę z ciepłowni geotermalnej do węzłów cieplnych poszczególnych odbiorców w mieście.

Dwufunkcyjne wymiennikowe węzły cieplne przygotowują ciepłą wodę do celów centralnego ogrzewania i użytkowych. Umieszczono je w pomieszczeniach dawnych kotłowni węglowych, wykorzystując istniejące instalacje w zasilanych budynkach. Niskotemperaturowa (95/45 st. C) miejska sieć ciepłownicza jest wykonana w całości z rur preizolowanych, co ma zapewniać niskie straty przesyłu ciepła.

red. gramwzielone.pl