Dotacje na efektywność energetyczną na Mazowszu

Dotacje na efektywność energetyczną na Mazowszu
Fot. Conergy

Dzisiaj rozpoczyna się nabór wniosków na unijne dofinansowanie na inwestycje w zakresie efektywności energetycznej w budynkach szpitali w konkursie prowadzonym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Jakie jeszcze konkursy związane z efektywnością energetyczną i OZE zaplanowano na ten rok w ramach mazowieckiego RPO?

Startujący dzisiaj nabór wniosków w konkursie nr RPMA.04.02.00-IP.01-14-076/18 jest prowadzony w ramach działania 4.2 Efektywność energetyczna – Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej.

Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie projektów w ramach konkursu to jednostki samorządu terytorialnego, a także zakłady opieki zdrowotnej i podmioty lecznicze działające w publicznym systemie ochrony zdrowia i zakontraktowane z NFZ.

REKLAMA

Maksymalny poziom dofinansowania wynosi do 80 proc. kosztów kwalifikowanych projektu i nie może przekroczyć 3,5 mln zł. Budżet konkursu to 3 mln euro.

Wnioski będą przyjmowane do 9 maja, a rozstrzygnięcie konkursu zaplanowano na październik br.

To pierwszy z tegorocznych konkursów w ramach RPO dla woj. mazowieckiego, z których dofinansowanie można przeznaczyć na działania z zakresu poprawy efektywności energetycznej.

W ubiegłym roku w ramach RPO dla woj. mazowieckiego przeprowadzono m.in. konkurs w ramach działania 4.1 Odnawialne źródła energii, typ projektu – Infrastruktura do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych, w którym do podziału jest 2 mln euro, a maksymalne dofinansowanie dla pojedynczego projektu nie może przekroczyć 1,5 mln zł. Na razie po ocenie formalnej szansę na dofinansowanie ma 40 projektów.

REKLAMA

W ubiegłym roku w ramach mazowieckiego RPO przeprowadzono też nabór wniosków w konkursie adresowanym do inwestorów planujących poprawę efektywności energetycznej poprzez wykorzystanie kogeneracji.

Beneficjentem tego konkursu okazał się tylko jeden inwestor – spółka PPZM Segromet planująca wykorzystanie kogeneracji w cegielni w Plecewicach. Przyznane dofinansowanie sięga 7,55 mln zł przy wartości projektu 20,27 mln zł.

Nabory w 2018 r.

Oprócz wspomnianego, startującego dzisiaj naboru wniosków na poprawę efektywności energetycznej w szpitalach, w ramach RPO dla Mazowsza zaplanowano na razie na ten rok jeszcze inny konkurs w ramach działania 4.2. dedykowany inwestycjom w kogenerację. Jego budżet wyniesie 2,5 mln euro, a nabór wniosków ma się rozpocząć w październiku.

W ramach działania 4.3 związanego z redukcją zanieczyszczeń powietrza na Mazowszu odbędą się w 2018 roku dwa nabory – w marcu i październiku – oba z budżetami 3 mln euro, w których unijne dotacje będzie można przeznaczyć na wymianę urządzeń grzewczych.

Na ten rok nie przewiduje się natomiast kolejnego naboru na unijne dofinansowanie stricte na produkcję energii odnawialnej w ramach działania 4.1.

red. gramwzielone.pl