Duży wzrost rynku pomp ciepła w Polsce

Duży wzrost rynku pomp ciepła w Polsce
Rynek pomp ciepła w Polsce w latach 2010-2017 (liczba sprzedanych urządzeń) / PORT PC

Polski rynek pomp ciepła jest jedynym rynkiem w Europie, na którym zanotowano trwający nieustannie od siedmiu lat wzrost sprzedaży tych urządzeń. W ubiegłym roku sprzedaż pomp ciepła typu powietrze/woda stosowanych do instalacji centralnego ogrzewania wzrosła o 55 proc., a rynek wszystkich typów pomp ciepła związanych z centralnym ogrzewaniem wzrósł o 30 proc. wynika z badania przeprowadzonego przez Polską Organizację Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORTPC).

PORTPC informuje, że cały rynek pomp ciepła w Polsce odnotował wzrost na poziomie ok. 22 proc. W roku 2017 sprzedano łącznie ok. 27 tys. pomp ciepła.

Wzrósł znacznie udział pomp ciepła w nowych budynkach jednorodzinnych. W 2010 roku organizacja PORTPC szacowała, że udział pomp ciepła w nowych budynkach wynosił poniżej 3 proc. W 2017 roku udział pomp ciepła w nowych budynkach jednorodzinnych wynosił 12,5 proc., co oznacza instalację w co ósmym nowym budynku. W optymistycznej prognozie, wykonanej przez PORTPC, w 2020 roku udział pomp ciepła w nowobudowanych budynkach jednorodzinnych może sięgać już poziomu 20-25 proc.

REKLAMA

Kolejny rok z rzędu dużym zainteresowaniem inwestorów cieszą się pompy ciepła typu powietrze/woda służące do ogrzewania (i często chłodzenia) budynków. Ilość sprzedanych urządzeń w 2017 r. szacuje się na ok. 8,1 tys. sztuk. Rynek w porównaniu do 2016 roku wzrósł o ok. 55 proc. PORTPC szacuje, że w ramach wariantu optymistycznego liczba sprzedanych pomp ciepła tego typu może sięgnąć nawet 20 tys. – 23 tys. szt. w 2020 r.

Zdaniem Pawła Lachmana, prezesa zarządu PORTPC, można wyodrębnić pięć głównych przyczyn wzrostu tego segmentu rynku.  

Pierwsza to wzrost zaufania i akceptacja technologii pomp ciepła przez inwestorów. Drugą przyczyną jest wzrost świadomości ekologicznej Polaków związany z poznaniem skutków zanieczyszczenia powietrza spowodowanych przez kotły na paliwa stałe. Do trzeciej przyczyny zaliczyć można widoczny wzrost konkurencji w tym segmencie rynku (powietrznych pomp ciepła). Nie bez znaczenia jest także fakt, że wielu producentów postawiło na te technologie jako rozwiązania przyszłości i prowadzi w tym zakresie aktywne działania rynkowe. Po czwarte, widać wzmocnienie tendencji budowy coraz mniejszych domów, bez piwnic i miejsca na kotły na paliwo stałe czy opał, ale za to coraz bardziej komfortowych. I po piąte, najszybciej rośnie udział rynkowy urządzeń o średnim i niskim poziomie cen. Zastosowanie pompy ciepła jest już w wielu przypadkach porównywalne inwestycyjnie do kosztów inwestycji w kocioł gazowy lub kocioł na biomasę, ujmując wszystkie elementy inwestycji, np. przyłącze gazu, komin, pomieszczenie kotłowni czy miejsce na opał – komentuje prezes PORTPC.

REKLAMA

Według analiz PORTPC, w ubiegłym roku producenci i dystrybutorzy pomp ciepła do przygotowania ciepłej wody użytkowej sprzedali łącznie ok. 9,3 tys. sztuk. W porównaniu do danych rynkowych z roku 2016 ilość sprzedanych pomp ciepła tego typu wzrosła o ok. 10 proc.

Liczbę sprzedanych w 2017 roku gruntowych pomp ciepła typu solanka/woda oszacowano na około 5,2 tys. sztuk, co w porównaniu do roku poprzedzającego daje wzrost sprzedaży na poziomie ok. 5 proc. Gruntowe pompy ciepła wciąż stanowią istotny udział w rynku pomp ciepła służących do ogrzewania czy chłodzenia pomieszczeń. W 2017 roku wzrost sprzedaży pomp ciepła dotyczy zarówno urządzeń o mocy powyżej 20 kW jak i tych o mocy poniżej 20 kW.

W przeprowadzonych badaniach rynku systemów grzewczo-chłodzących typu VRF widać lekki wzrost rynku (ok. +1 proc.). PORTPC szacuje, że w roku 2017 podobnie jak w 2016 r. sprzedano ok. 4 tys. systemów VRF, jednak ze względu na niewielki udział firm sprzedających tego typu rozwiązania w tegorocznych badaniach rynku wyniki te należy traktować jako mogące nie oddawać realnych zmian rynku.

Badaniem nie został objęty rynek gazowych pomp ciepła, jednak – jak podkreśla PORTPC – zdaniem producentów i dystrybutorów tych urządzeń kolejny rok z rzędu mamy do czynienia z corocznym wzrostem ich sprzedaży, szczególnie w segmencie średnich i dużych urządzeń.

Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła planuje wydanie raportu rynkowego ze szczegółową analizą wyników badań oraz korektą scenariuszy rozwoju rynku pomp ciepła do 2030 roku. Raport będzie dostępny w wersji polskiej i angielskiej na konferencji PORTPC „Standardy jutra w technice grzewczej”, która odbędzie się w Poznaniu 24 kwietnia br. w ramach targów „Instalacje 2018”. W trakcie tej konferencji przedstawione zostaną nowe wytyczne branżowe w zakresie doboru pomp ciepła i równoważenia hydraulicznego instalacji grzewczych i chłodniczych.

red. gramwzielone.pl